Ministarstvo poljoprivrede je zaprimilo službenu odluku Europske komisije kojom je odobren hrvatski Program potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge, ukupne vrijednosti 10 milijuna eura.

 Naređene mjere nužne su kako bi se suzbilo širenje afričke svinjske kuge, ali iste imaju za posljedicu nemogućnost plasmana živih svinja po tržišnim cijenama. Uzimajući u obzir propisane postupke, kao što je obvezna prerada i posebno označavanje, ali i nemogućnost iskorištenja trupa na način kao u slučaju klanja svinja s područja koje nije obuhvaćeno mjerama kontrole, primarni proizvođači u sektoru svinjogojstva koji se nalaze u zonama pod posebnim mjerama kontrole nisu u mogućnosti ostvariti tržišne cijene za proizvedene svinje. Slijedom navedenog, Ministarstvo poljoprivrede je u najkraćem mogućem roku izradilo i sukladno članku 108. stavku 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uputilo prema Europskoj komisiji na notifikaciju danas odobreni Program potpore.

Kroz Program će se primarnim proizvođačima svinja kompenzirati nastali gubitak prihoda zbog umanjene tržišne vrijednosti svinja koje su isporučili u klaonice. Potpora će se dodjeljivati za tovne svinje isporučene na klanje radi ekonomskog iskorištavanja, a prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća koja se bave svinjogojskom proizvodnjom.