Državni arhiv u Vukovaru obilježio je 15 godina svoga rada, a kao posljednja aktivnost u nizu u ovoj obljetničkoj godini, održana je panel rasprava Državni arhiv u Vukovaru u službi čuvanja, zaštite, istraživanja i promidžbe kulturne baštine Vukovarsko-srijemske županije.

Raspravu je otvorio ravnatelj Državnog arhiva Vukovar Petar Elez, govoreći o proteklih 15 godina rada. Jedan od najvećih izazova bio je iznalaženje prostora, ali ta problematika uspješno i prilično dugoročno riješena tako da sada imaju dva reprezentativna i moderna arhivska prostora u Vukovaru i Vinkovcima. Organizirana su i brojna kulturna i znanstvena događanja te uspješna suradnja sa školama i građanskim udrugama. Podsjetio je i na bogatu izdavačku djelatnost, digitalizaciju i dostupnost arhivskog gradiva široj publici, razvoj arhivske pedagogije, stvaranje publike u godinama koje predstoje…

Izaslanik ministrice kulture i medija dr. sc. Nine Obuljen Koržinek državni tajnik dr. sc. Ivica Poljičak u svom se obraćanju osvrnuo na razvoj Državnog arhiva u Vukovaru u kontekstu Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti za razdoblje od 2020. do 2025. godine te istaknuo dosadašnja postignuća na osnaživanju ove ustanove u infrastrukturnom i kompetencijskom smislu.

O ulozi Državnog arhiva u Vukovaru u lokalnoj zajednici, o dosadašnjim kulturnim programima i projektima realiziranima u suradnji s drugim kulturnim i znanstvenim ustanovama kao i planovima kulturne suradnje u budućnosti govorili su: ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar Ruža Marić, pomoćnik ravnatelja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar dr. sc. Dražen Živić te župnik Župe sv. Filipa i Jakova u Vukovaru fra Ivica Jagodić.

Programu je Ispred Upravnog odjela za turizam i kulturu  Vukovarsko-srijemske županije prisustvovala viša stručna suradnica za turizam Mirna Levaković Lombarović.