[featured_image]
Preuzmi
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 17
  • File Size 707.74 KB
  • File Count 1
  • Create Date 22.01.2024
  • Last Updated 22.01.2024

Savjetovanje s javnošću u vezi s Nacrtom...

Pozivaju se građani i pravne osobe koji se nalaze u obuhvatima Sustava javnog navodnjavanja Sopot, Blata-Cerna, Ervenica i Lipovac da se uključe u savjetovanje s javnošću u vezi s Nacrtom prijedloga održavanja sustava javnog navodnjavanja Sopot za 2024. godinu; Nacrt prijedloga Programa održavanja sustava javnog navodnjavanja Blata-Cerna za 2024. godinu; Nacrt prijedloga Programa održavanja sustava javnog navodnjavanja Ervenica za 2024. godinu; Nacrt prijedloga Programa održavanja sustava javnog navodnjavanja Lipovac za 2024. godinu;

Savjetovanje se provodi u vremenu od 22. siječnja do 29. siječnja 2024. godine putem Obrasca 2 - Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću.

O primjedbama i mišljenjima javnost će biti izvještena putem Obrasca 3 - Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja općeg akta/dokumenta.

Pravilnikom o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (Narodne Novine 83/2010, 76/2014) propisuje se upravljanje, tehnički i drugi uvjeti uređenja sustava za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: sustav javnog navodnjavanja), obveza izvješćivanja o stanju i korištenju sustava, osnove za utvrđivanje troškova održavanja sustava i način rasporeda tih troškova na korisnike.

Člankom 6. navedenog Pravilnika propisano je da Program održavanja sustava javnog navodnjavanja donose jedinice područne (regionalne) samouprave za svaku godinu. Program se temelji na pojedinačnim sustavima javnog navodnjavanja te sadrži sljedeća poglavlja:

– ukupno potrebne količine vode i dinamika rada sustava navodnjavanja,

– godišnji plan navodnjavanja,

– godišnji troškovi rada i održavanja sustava.

U postupku izrade i donošenja godišnjeg programa održavanja sustava javnog navodnjavanja, jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su uključiti krajnje korisnike.

Prema članku 8. stavku 8. Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (Narodne Novine 83/2010, 76/2014), u postupku izračuna i obračuna godišnjih troškova rada i održavanja sustava javnog navodnjavanja, jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su informirati krajnje korisnike.

Glavna svrha ovog savjetovanja i uključivanja svih korisnika sustava javnih navodnjavanja jest prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima i prijedlozima u vezi s navedenim Programima. Od iznimnog je značaja savjetovanje s korisnicima sustava  kako bi pri izradi Programa Vukovarsko-srijemska županija raspolagala širim spektrom iskustava, različitih pristupa te u obzir uzimala prijedloge korisnika za što bolju funkcionalnost i korištenje sustava javnih navodnjavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji.