UO Prostorno

Rješenje – „Izgradnja – KTS 10(20)/0,4kV “Mirkovci 10”, Mirkovci, – VTS 10(20)/0,4kV “Mirkovci 11”, Mirkovci, – KB 10(20)kV od postojećeg ZDV 10(20)kV Vinkovci 2, – Vrapčana do KTS 10(20)/0,4kV „Mirkovci 10“, Mirkovci, – KB 10(20)kV KTS 10(20)/0,4kV „Mirkovci 10“, – VTS 10(20)/0,4 „Mirkovci11“, Mirkovci, – KB NN i MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV “Mirkovci 10”, Mirkovci, – KB NN i MR NN rasplet iz VTS 10(20)/0,4kV “Mirkovci 11″, Mirkovci, – prijedlog parcelacije, na k.č. 2111/2, 2111/1, 2237/1, 2237/2, 2237/3, 2238, 2240, 2200, 2199, 2208, 2270, 2213, k.o. Mirkovci”