REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Odbor za izbor i imenovanja

KLASA: 006-05/16-01/01

URBROJ: 2196/1-03-16-4

Vinkovci, 20. svibnja 2016. god.

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14) te članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 18/14) Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 20. svibnja 2016. god. izvršio je provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije pristiglih natemelju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije od 01. veljače 2016. godine (KLASA: 006-05/16-01/01, URBROJ: 2196/1-03-16-1), ponovljenog Javnog poziva od 02. ožujka 2016. god. KLASA: 006-05/16-01/01, URBROJ: 2196/1-03-16-2) te drugog ponovljenog Javnog poziva od 06. travnja 2016. god. KLASA: 006-05/16-01/01, URBROJ: 2196/1-03-16-3) objavljenih na mrežnim stranicama Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovačkoj televiziji te radio postajama Vinkovci, Vukovar, Županja, Dunav, Borovo i Ilok.

Utvrđeno je da je pristigao dovoljan broj kandidatura s tim da za tri prijedloga nedostaje potpuna dokumentacija te Odbor daje

DOPUNSKI ROK od 15 dana za dostavu dokumentacije

od dana objave na mrežnoj stranici

Članovi Odbora jednoglasno su odlučili o davanju dopunskog roka, jer su javni pozivi objavljivani tri puta uzastopno, nakon kojih je tek nakon trećeg objavljenog poziva pristigao dovoljan broj kandidatura za izbor Savjet mladih prema Odluci o osnivanju.

Nakon proteka roka od 15 dana Odbor će se sastati te donijeti Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije i utvrditi konačni popis važećih kandidatura, objaviti na mrežnoj stranici Vukovarsko-srijemske županije i dostaviti Županijskoj skupštini u postupak izbora.

                                                                                                 PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                           Dražen Milinković, dipl. ing.