Župan Vukovarsko – srijemske županije nazočio je danas završnoj Konferenciji i posjetio gradilište na dionici nasipa „Državna granica – CS Konjuša“ uz crpnu stanicu „Teča“, u Račinovcima, a u sklopu projekta „Modernizacija ljevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške“.

Prirodna katastrofa u svibnju 2014. godine na području Vukovarsko-srijemske županije i Brodsko-posavske županije, točnije na dijelu istočne Posavine bila je jedna od najvećih s kojima se naš kraj susreo. Prodorom nasipa i poplavljivanjem okolnog područja uzrokovana je velika ljudska i materijalna šteta, a procijenjena je na oko 1,8 milijardi kuna.

Sve to bio je osnovni motiv za pokretanje projekta “Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške” kako bi se osigurala ujednačena razina sigurnosti nasipa te omogućio adekvatan pristup nasipu radi provedbe mjera obrane od poplava i preventivno učinkovitije održavanje nasipa. Ukupna vrijednost ovog projekta je oko 370 milijuna kuna. Radovi na području Vukovarsko-srijemske županije su u cijelosti završeni, a ukupna vrijednost na dionici iste iznosi 103.901.530,20 kuna.

Duljina moderniziranog lijevoobalnog savskog nasipa iznosi 48,5 kilometara.

Osim ovog projekta, također je dodatno uloženo oko 42 milijuna kuna za crpnu stanicu “Teča” koja je obnovljena nakon 90 godina i to sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

– Oba projekta su hvalevrijedna projekta koja su na prvom mjestu pokrenuta kako bi stanovnici ovoga područja bili sigurni i ostali živjeti u svojim domovima bez straha od ponavljanja nepogode – rekao je Dekanić.

Dodao je i kako je još jedna prednost koju će stanovnici, poljoprivrednici imati obnovom crpne stanice ta da će putem nje imati kvalitetnu odvodnju za oko 2 tisuća hektara obradivih površina.

Izuzetno ga je, ističe, me razveselila i vijest kako će Hrvatske vode nastaviti suradnju s našom Županijom i resornim Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja na novim projektima,  a jedan od njih je revitalizacija područja rijeke Bosut.

– Godinama se vode s poljoprivrednih površina i iz naselja slijevaju u Bosut i na neki način su stvorile veliku količinu mulja unutar rijeke koja je rezultirala pretjeranim rastom vodenog bilja i smanjenjem količine kisika te na taj način događa se devastiranje kvalitete vode – pojasnio je.

Prema riječima generalnog direktora Zorana Đurokovića, po prvi puta, unazad možda i stotinjak godina uspjeli su putem crpne stanice Jaruga upumpavati količine svježih savskih voda u Bosut te su gravitacijski nesmetano vode rijeke Save ulazile u Bosut.

– Na taj način se zapravo omogućava unos kisika, čime se dobiva bolja protočnost rijeke – rekao je Đuroković.

Usto, izvršena je i analiza nataloženog sedimenta unutar Bosuta koja je pokazala kako on nije štetan i da zapravo može biti vrlo koristan. Već od iduće godine započeti će, otkriva Đuroković,  sa uklanjanjem pojedinog nataloženog sedimenta, te će se na taj način pokušati smanjiti količina vodenog bilja kako bi Bosut bio što prozirniji i čišći, što bi ujedno omogućilo samom biljno-životinjskom svijetu novu produkciju.

– Mislim da se svi trebamo potruditi na lokalnoj razini da omogućimo i pronađemo rješenja za pozicije deponiranja koja bi se vršila. To je za sada ključan problem, a kada njega riješimo, radovi bi vrlo brzo mogli započeti – rekao župan Dekanić.

Na taj način ćemo, poručuje,  zajednički učiniti Bosut živom rijekom s kojom ćemo se ponositi, a ne onom s kojom ćemo imati problem velikim dijelom godine.

– Cilj je vratiti postavke Bosuta na one osnovne, onako kako je to nekada bilo. Veselim se tome i siguran sam kako sami radovi neće dugo trajati, odnosno da će vrlo brzo početi i da će se na prvim dionicama već vidjeti rezultati što daje podstrijeh za dovršetak cijelog projekta – naglasio je župan.

Dodao je i kako još jednom koristi priliku zahvaliti se Hrvatskim vodama, izvršnom direktoru Đurokoviću, u ime Vukovarsko-srijemske županije, svih općina i gradova koji se nalaze u slivu Biđ-Bosut za slušanje naših potreba i realizaciji projekata koji će biti od velikog značaja za sve stanovnike naše županije.