U Državnom arhivu Vukovar saborski zastupnik Davor Ivo Stier predstavio je svoju knjigu „Izlaz iz periferije – Ogled o Hrvatskoj u novom međunarodnom poretku“, za koju je istaknuo da je riječ o eseju koji se bavi aktualnom promjenom međunarodnog poretka. Republika Hrvatska kroz navedene promjene prolazi kao suverena država, za razliku od promjena nakon Prvog i Drugog svjetskog rata kada je ona bila dijelom drugih država. Autor je ustvrdio da će Hrvatska i u budućnosti sačuvati svoju samostalnost i povezanost sa zemljama srednje i zapadne Europe te istaknuo da je sada važno onemogućiti bilo kakvu hegemonističku ideju na prostoru jugoistočne Europe, poput one o „srpskom svijetu”, a Hrvatska može biti važan čimbenik u širenju Europske unije na istok.

Autora je predstavio ravnatelj Državnoga arhiva u Vukovaru Petar Elez, a okupljene su pozdravili predsjednica Ogranka Matice hrvatske u Vukovaru Lidija Miletić i zamjenik župana Franjo Orešković.