Turistička zajednica Vukovarsko – srijemske županije u sklopu projekta promocije autohtone gastronomije pod nazivom „Okusi Srijema i Slavonije“u suradnji s ugostiteljskim objektima, nositeljima oznake „Okusi Srijema i Slavonije“, organizira svojevrsni „tjedan otvorenih vrata“.

Aktivnost pod nazivom „Dani Jeseni“ odvijati će se 9. – 18. rujna. Svi uključeni objekti u vrijeme promocije nuditi će posebne menu-e po cijeni od 55,00 i/ili 85,00 kuna.

Cilj je promovirati projekt „Okusi Srijema i Slavonije“, ali i značajnije promovirati autohtonu kuhinju, jačati prepoznatljivost Vukovarsko – srijemske županije kao gastro destinacije, obogatiti turističku ponudu destinacije i samih objekata uključenih u projekt. Naziv „Dani Jeseni“ odnosi se i na „Vinkovačke jeseni“ jer se i odvija u vrijeme „Vinkovačkih jeseni“, ali aludira i na bogate plodove jeseni.