Danas od 11,00 do 14,00 sati, u organizaciji Savjeta za sigurnost prometa na cestama VSŽ , Policijske uprave VS i HAK-a, u okviru projekta „Dan ljubaznosti  u prometu“, na nekoliko lokacija u gradu Vinkovcima  učenici Tehničke škole Ruđera Boškovića Vinkovci su pratili i ocjenjivali ponašanje vozača prema pješacima i drugim sudionicima u prometu.

Svrha ove akcije, kao i cijelog projekta, jeste povećanje sigurnosti, osobito najugroženijih skupina (djeca, učenici, starije osobe), ali i razvijanje prometne kulture i uzajamnog poštivanja između svih sudionika u prometu.

Vozači za koje se ocjeni da su bili najljubazniji, bit će u narednih nekoliko dana pozvani na dodjelu priznanja i prigodnih nagrada.

Namjera je članova Savjeta za sigurnost prometa na cestama VSŽ kao inicijatora, da u budućnosti ova akcija i projekt zažive u svim gradovima i općinama naše Županije, a na korist svih sudionika u prometu i zajednice kao cjeline.