U okviru provedbe projekta LENA – Lokalno gospodarstvo i zaštita prirode u Podunavlju provodi se besplatna edukacija trenutnih i potencijalnih uzgajivača crne slavonske svinje s područja Vukovarsko-srijemske županije s ciljem ujednačavanja proizvodnih uvjeta (selekcija svinja, objekti, hranidba, prerada u visoko vrijedne tradicionalne proizvode)

Prva grupa edukacija (ukupno će se održati četiri grupe) održava se u Svinjarevcima. Edukacije su započele danas i traju do kraja tjedna. Za prve edukacije smo odabrali Svinjarevce jer su Svinjarevci izabrani kao pilot projekt „Seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu“.

Teme s kojima će se polaznici edukacija upoznati su: nastanak crne slavonske svinje, trenutno stanje uzgoja, anatomska svojstva crne slavonske svinje, odabir i uzgoj rasplodnog materijala, reprodukcija (bređost, prasenje), sisanje (odbiće prasadi – uzgoj prasadi), tovna i klaonička svojstva, tradicionalni proizvodi, smještaj svinja, bolesti i zdravstvena zaštita.

Uzgajivači će dobiti puno korisnih informacija te će se jedan dan obići i farma u Borovu koja je određena kao pilot farma u projektu.