Ovogodišnja 9. Večer izvornog folklora Svinjarevci, održana je u sklopu županijskog projekta Vukovarsko-srijemske županije “Seoska prijestolnica županije – Svinjarevci 2017.”

Cilj folklorne manifestacije 9. Večer izvornog folklora u Svinjarevcima je očuvanje izvornog izričaja, pjesama, plesova, običaja kako hrvatskog naroda u RH, susjednim državama u kojima žive tako i nacionalnih manjina u RH.
Čuvajući svoju kulturu, običaje, jezik i prenoseći ih na mlađe naraštaje osiguravamo svoju budućnost.

Sudjelovalo je šest KUD-ova:
01. KUD ŠIROKOPOLJAC, Široko Polje, Osječko-baranjska županija
02. KUD PODRAVAC, Sopje, Virovitičko-podravska županija,
03. HKD NAPREDAK, Busovača, 
R BiH,
04. KUD KOLO, Stari Grabovac, Sisačko-moslavačka županija,
05. KUD ALjMAŠ, Aljmaš, Osječko-baranjska županija
06. KUD JANKOVCI, Stari Jankovci, Vukovarsko-srijemska županija

Sudjelovale su i konjogojske udruge: 
01. KU SLAKOVCI, Slakovci
02. KU POTKOVA, Vukovar
03. KU VRANAC, D.N.Selo

U organizaciju i pripreme uključile su se sve udruge Svinjarevaca: 
01. DVD Svinjarevci
02. NK MLADOST, Svinjarevci
03. LD Fazan, Svinjarevci
04. ŠRD ĆIKOV, Svinjarevci
05. STK MLADOST, Svinjarevci
06. UDVDR RH, Svinjarevci
07. UDRUGA ŽENA Svinjarevci

Sve okupljene do iza ponoći zabavljao TS GARAVI.

Uz gore navedene, veliku moralnu potporu dali su i svi mještani Svinjarevaca koji su se kao i dosadašnji godina organizirali u pripremama slastica i štandova tijekom mimohoda.

Sve ovo realiziralo se uz nesebičnu financijsku potporu:
01. Vukovarsko-srijemske županije, 
02. Pilot-projekta “Seoska prijestolnica županije Vukovarsko-srijemske – Svinjarevci 2017.,
03. Općine Bogdanovci, 
04.VMO Svinjarevci.

Svima Vama koji ste sudjelovali od srca se zahvaljujemo!

KUD DUKATI Svinjarevci
Daroslav Božić