Temeljem članka 12. stavak 1. i članka 42. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” RH broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17) sazivam 7.  Koordinaciju župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemske županije koja će se održati

08. travnja 2019. godine (PONEDJELJAK)  s početkom u 12.00 sati

u Vukovaru, Županijska 9


Za Koordinaciju predlažem sljedeći

D N E V N I  R E D

1. Prijedlog Plana mreže osnovnih škola na području Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJICA: doc.dr.sc. Jadranka Mustapić-Karlić- v.d. pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje

2. Izvješće o strateškim projektima

IZVJESTITELJI: – Zrinka Čobanković, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj

                       – Ilija Cota, ravnatelj Razvojne Agencije Vukovarsko- srijemske  županije 

3. Informacija o mjerama za poticanje poduzetništva

IZVJESTITELJICA: Zrinka Čobanković, pročelnica Upravnog odjela za

gospodarstvo i regionalni razvoj

4. Predstavljanje projekta „Županije-prijatelji djece“ i akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“

IZVJESTITELJICA: Snježana Krpes, tajnica Saveza društva „Naša djeca“Hrvatska

5. Razno

NAPOMENA:

Molimo Vas da se odazovete pozivu, te da nas u slučaju eventualne spriječenosti obavijestite  na tel. 344-202.

ŽUPAN

Božo Galić, dipl. ing.