6. sjednica ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

16. PROSINCA 2021. (ČETVRTAK) u 09:00 sati

u gradskom kazalištu „Joza Ivakić“

 Vinkovci, Hrvatskih žrtava 2

            – Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2021.
 2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije za 2021.
 3. a) Prijedlog proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2022. i projekcije 2023.-2024.

            b) Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2022.

 1. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije za 2022.

IZVJESTITELJICA po točkama 1., 2., 3. i 4.: – Sandra Adžaga, pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija

 1. Prijedlog plana pokrića manjka prihoda iz prethodnog razdoblja u proračunu Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2022.-2024.

IZVJESTITELJ: – Mato Puljić, v.d. pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 1. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2022. i projekcije 2023.-2024.

         b) Prijedlog zaključka o davanju mišljenja na Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta  za 2022.

IZVJESTITELJ: – Željko Galić, ravnatelj Uprave za ceste

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivana Kozarca Županja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Škole u korist Grada Županje bez naknade
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ilača-Banovci za stjecanje nekretnine
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi „Ivana Kozarca“, Nijemci za osnivanje prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Škole u korist Hrvatskog telekoma d.d. Zagreb

IZVJESTITELJICA po točkama 7., 8. i 9.: – Jadranka Mustapić-Karlić, v.d. pročelnice UO za obrazovanje i kulturu

 1. Prijedlog strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2021. – 2025.

IZVJESTITELJICA: – Ida Kuić, Upravni odjel za pravne i opće poslove

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Vukovarsko-srijemske županije
 2. Prijedlog odluke o kupnji poslovnog udjela društva „VTV“ d. o. o.               

IZVJESTITELJICA po točkama 11. i 12.: – Tihana Stažnik, Upravni odjel za pravne i opće poslove

 1. Prijedlog odluke o prihvaćanju Socijalnog plana Vukovarsko-srijemske županije 2021.-2027.
 2. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
 3. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Županijske koordinacije za ljudska prava

IZVJESTITELJ po točkama 13., 14. i 15.: – Mato Puljić, v.d. pročelnika UO za zdravstvo i socijalnu skrb

 1. Prijedlog plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Vukovarsko-srijemske županije u 2022.

IZVJESTITELJ: – Andrija Matić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu

 1. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o javnoj usluzi za županijski linijski (cestovni) prijevoz putnika

IZVJESTITELJICA: – Marija Budimir, v.d. pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo i održivi razvoj

 1. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji

            IZVJESTITELJ: – Ivan Kubiček, tajnik Stožera CZ

 1. Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2022.

IZVJESTITELJ: – Dražen Milinković, predsjednik Županijske skupštine

A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.