U Daruvaru je održana 6. redovna sjednica Koordinacije zamjenika župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina. Domaćin je bila Bjelovarsko-bilogorska županija, odnosno zamjenica župana iz reda češke nacionalne manjine Tanja Novotny Golubić i zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine Saša Lukić.

Goste su prigodnim riječima pozdravili župan Bjelovarsko-bilogorske županije Marko Marušić te predsjednica Saveza Čeha u Republici Hrvatskoj Ana-Maria Štruml-Tuček dok su u radnom dijelu aktivno sudjelovali zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine Vladimir Bilek te saborski zastupnik mađarske nacionalne manjine Robert Jankovicsz.

Teme Sjednice obuhvatile su pitanja obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina te analizu izbora za manjinska vijeća i predstavnike koji su održani 7. svibnja. O manjinskom obrazovanju u uvodnom su dijelu izlagali predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, odnosno načelnik Uprave za nacionalne manjine Nandor Čapo i načelnik sektora za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina Milan Vukelić. Nakon toga, zamjenici župana predstavili su kakvo je stanje vezano uz navedenu temu u njihovoj županiji te su razgovarali o postojećim problemima i načinima njihovog rješavanja. Također,  svaki zamjenik župana dao je informacije o rezultatima izbora za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u svojoj županiji.

Nakon sastanka, svi zajedno posjetili su češki dječji vrtić kao i češku osnovnu školu gdje su ih s radom odgojno-obrazovnih ustanova upoznale ravnateljice institucija.

U ime Vukovarsko-srijemske županije sjednici Koordinacije prisustvovao je zamjenik župana Srđan Jeremić.