Organizator će sve linkove snimljenih predstava poslati svim vrtićima i osnovnim školama koje se nalaze na području Vukovarsko-srijemske županije.

Pokrovitelji 26.Lutkatskog proljeća su Ministarstvo kulture i medija RH i Vukovarsko-srijemska županija