REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 024-03/23-04/03

URBROJ: 2196-03-23-1

Vinkovci, 21. lipnja 2023.

Na temelju članka 34. stavka 3. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/15, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 26. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21) te članka 19. i 40. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“, br. 3/21), sazivam

18. sjednicu ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

06. srpnja 2023. (ČETVRTAK) u 09:00 sati

u Velikoj županijskoj vijećnici

u Vinkovcima, Glagoljaška 27a

            – Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice

D N E V N I  R E D

 1. a) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu

          b) Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu

 1. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

IZVJESTITELJICA po 1. i 2. točki: – Sandra Adžaga, pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija

 1. Izvješće o radu župana za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine

IZVJESTITELJ: – Damir Dekanić, župan

 1. a) Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 01. 01. 2022. – 31. 12. 2022.

          b) Izvješće o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu

IZVJESTITELJ: – Hrvoje Čuljak, ravnatelj ŽUC-a

 1. Izvješće o radu Županijskog saveza športova Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu

IZVJESTITELJ: – Miroslav Vitković, glavni tajnik ŽSŠ

 1. Izvješće o radu i poslovanju Opće županijske bolnice Vinkovci za 2022. godinu

IZVJESTITELJ: – Krunoslav Šporčić, ravnatelj OŽB Vinkovci

 1. Izvješće o radu i poslovanju Doma zdravlja Vinkovci za 2022. godinu

IZVJESTITELJ: – Petar Kulić, ravnatelj DZ Vinkovci

 1. Izvješće o radu i poslovanju za 2022. godinu Doma zdravlja Vukovar

IZVJESTITELJ: – Zvonimir Gvozdanović, ravnatelj DZ Vukovar

 1. Izvješće o radu i poslovanju Doma zdravlja Županja u 2022. godini

IZVJESTITELJICA: – Luca Lešić, ravnateljica DZ Županja

 1. Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo VSŽ za 2022. godinu

IZVJESTITELJICA: – Kata Krešić, ravnateljica Zavoda

 1. Godišnje izvješće o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinu VSŽ za 2022. godinu

IZVJESTITELJ: – Mato Matić, ravnatelj Zavoda

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnateljici DZ Županja za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za nabavu uređaja za mamografiju s tomosintezom planirane vrijednosti 250.000,00 €
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnateljici DZ Županja za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za nabavu zanavljanja sustava za pripremu vode na dijalizi planirane vrijednosti 106.250,00 €
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije

IZVJESTITELJ po 12., 13. i 14. točki: – Mario Adamović, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 1. Izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Vinkovci za 2022. godinu

IZVJESTITELJ: – Krešimir Markić, ravnatelj Doma Vinkovci

 1. Izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar za 2022. godinu

IZVJESTITELJICA: – Željka Rajković, ravnateljica Doma Vukovar

 1. Izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe Ilok za 2022. godinu

IZVJESTITELJICA: – Darija Nikolić, ravnateljica Doma Ilok

 1. Izvješće o provedbi Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021.-2027. godine, izvješće za 2022. godinu

IZVJESTITELJICA: – Marija Budimir, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i održivi razvoj

 1. Prijedlog odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav javnog navodnjavanja Sopot za 2023. godinu

IZVJESTITELJICA: – Magdalena Parat, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Korog za uknjižbu prava vlasništva na nekretnini u vlasništvu Općine Tordinci
 2. Prijedlog odluke o promjeni sjedišta Ekonomske škole Vukovar

IZVJESTITELJICA po 20. i 21. točki: – Jadranka Mustapić-Karlić, pročelnica UO za obrazovanje i društvene djelatnosti

 1. Prijedlog odluke o razrješenju sutkinje porotnice Općinskog suda u Vinkovcima

IZVJESTITELJ: – Željko Cirba, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

A K T U A L N I  S A T

                                                                           PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                            Dražen Milinković, dipl. ing.