15. sjednica ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

15. prosinca 2022. (četvrtak) u 09:00 sati

u Velikoj županijskoj vijećnici

u Vinkovcima, Glagoljaška 27a

            – Usvajanje zapisnika s 13. sjednice

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog odluke o usvajanju Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021.-2027. godine

IZVJESTITELJICE: – Zrinka Čobanković, ravnateljica Razvojne agencije VSŽ

                           – Marija Budimir, v. d. pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo i održivi razvoj

 1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu
 2. a) Prijedlog proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2023. i projekcije 2024.-2025.

b) Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2023.

IZVJESTITELJICA po točkama 2. i 3.: – Sandra Adžaga, pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija

 1. Prijedlog višegodišnjeg plana uravnoteženja u Proračunu Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2023.-2025. godine

IZVJESTITELJ: – Mario Adamović, v.d. pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 1. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu

IZVJESTITELJ: – Slavica Perković, tajnica Skupštine

 1. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2023. te projekcije za 2024. i 2025. godinu

b) Prijedlog zaključka o davanju mišljenja na Plan gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023. godinu

IZVJESTITELJ: – Hrvoje Čuljak, ravnatelj Uprave za ceste

 1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o sklapanju ugovora o javnoj usluzi za županijski linijski (cestovni) prijevoz putnika

IZVJESTITELJICA: – Marija Budimir, v. d. pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo i održivi razvoj

 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti OŠ Ilača-Banovci za stjecanje prava vlasništva na nekretnini

IZVJESTITELJICA: – Jadranka Mustapić-Karlić, v. d. pročelnice UO za obrazovanje i društvene djelatnosti

 1. Prijedlog programa održavanja sustava javnog navodnjavanja „Blata-Cerna“ za 2023. godinu

IZVJESTITELJICA: – Magdalena Parat, v. d. pročelnice Upravnog odjela za poljoprivredu

 1. Prijedlog pravilnika o provedbi postupaka javne nabave robe, radova i usluga

IZVJESTITELJ: – Marko Šokčević, zamjenik pročelnika UO za pravne i opće poslove

 1. Plan rada Županijske skupštine za 2023. godinu

IZVJESTITELJ: – Dražen Milinković, predsjednik Županijske skupštine

 1. Prijedlog rješenja o razrješenju sudaca porotnika Općinskog suda u Vinkovcima

IZVJESTITELJ: – Željko Cirba, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

A K T U A L N I  S A T

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Milinković, dipl. ing.