Daleke 1898. počinje izvođenje visokoškolske nastave na Šumarskoj u okviru tadašnjega Mudroslovnog, a danas Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kroz godine se dodatno razvijao, a danas je postao međunarodno prepoznatljiva institucija u školovanju visokostručnih kadrova za potrebe šumarstva, prerade drva i proizvodnje namještaja.

Velikih 125 godina postojanja obilježena je svečanom sjednicom kojoj su prisustvovali brojni visoki uzvanici te šira akademska zajednica.

Pozdravnu riječ prvi je uputio dekan Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu prof.dr.sc. Josip Margaletić koji se u svom govoru osvrnuo na povijest Fakulteta, ali dao i prikaz trenutnog stanja. „Fakultet se ponosi sa 125 godina kontinuirane visokoškolske nastave u šumarstvu te 75 godina neprekinute visokoškolske nastave u području drvne tehnologije, što ga svrstava u vodeću visokoškolsku obrazovnu i znanstvenoistraživačku instituciju u području šumarstva i drvne tehnologije u Republici Hrvatskoj i u širem okruženju zemalja regije“, stoji na službenoj stranici Fakulteta.

Osim toga, dekan je naglasio najvažnija ostvarenja u protekloj akademskoj godini, te brojne izazove koji su se pojavili, a to su popunjavanje odobrenih upisnih kvota na prijediplomskim sveučilišnim studijskim programima, završetak revizije svih studija, dovršen postupak ustrojavanja diplomskog studija iz područja Šumarstva na engleskom jeziku, financiranje znanstvenih studentskih projekta, godišnje stipendiranje 30 studenata u suradnji s poduzećem „Hrvatske šume“ d.o.o. Zagreb, te devastacija šumskih površina uzrokovanih razornom olujom nezabilježene u povijesti na ovim prostorima.

Nakon održanih pozdravnih govora dodijeljene su nagrade i pohvale najboljim studentima u kategorijama nagrada: „Akademik Dušan Klepac“, dekanova nagrada i pohvala za izvannastavne aktivnosti. Uz to, dodijeljene su i nagrade djelatnicima Fakulteta za izvrsnost u nastavi i radu sa studentima, priznanja nastavnom osoblju za ostala značajna postignuća, nagrade nenastavnom osoblju za izuzetno zalaganje u radu i sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, obljetnicu višegodišnjeg rada te povodom odlaska u mirovinu i zahvala vanjskim dionicima za suradnju s Fakultetom.