U Gradskom muzeju Vukovar, u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, razred za tehničke znanosti HAZU i Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU Osijek, održana je Svečana akademija povodom 100. obljetnice rođenja akademika Dragutina Fleša.

Akademik Fleš, rođeni je Vukovarac, kemiju je diplomirao 1946., a potom i doktorirao 1952. u Zagrebu na Tehničkom fakultetu, pod nadzorom profesora Krešimira Balenovića. Godine 1950. i 1952./1953. radio je kod profesora Nicholasa A. Milasa na sintezi poliena na MIT, Cambridge, Mass., U.S.A., a školske godine 1957./1958. radio je kod profesora Rogera Adamsa na University of Illinois, Urbana, Ill., U.S.A. na apsolutnoj konfiguraciji Senecio alkaloida.

Bio je prvi tajnik novoosnovanog i najmlađeg Razreda za tehničke znanosti HAZU od 1997. do 2003. Jedan je od pokretača znanstveno-stručnog skupa Ružičkini dani, po prvi put održanog 1978., koji se svake druge godine održava u Vukovaru.

Događaju je u ime Upravnog odjela za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije prisustvovala viša stručna suradnica za turizam Mirna Levaković Lombarović.