Vukovarsko-srijemska županija - novosti http://www.vusz.hr Novosti Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - viši referent za poljoprivredu i ruralni razvoj u UO za poljoprivredu i infrastrukturu VSŽ http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/javni-natjecaj-za-prijam-u-sluzbu-na-neodredeno-vrijeme-visi-referent-za-poljoprivredu-i-r ... B8M23QECDVX6PT34 Wed, 12 Dec 2018 14:22:15 GMT Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - računovodstveni referent u Službi za poslove proračuna i javnih financija VSŽ http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/oglas-za-prijam-u-sluzbu-na-odredeno-vrijeme-racunovodstveni-referent-u-sluzbi-za-poslove- ... GYE2GFLTX24LRS5H Tue, 04 Dec 2018 12:17:57 GMT Peti ponovljeni javni natječaj za prodaju motornih vozila u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/peti-ponovljeni-javni-natjecaj-za-prodaju-motornih-vozila-u-vlasnistvu-vukovarsko-srijemsk ... 9EG2W2HVA7NGYRKZ Fri, 23 Nov 2018 07:53:07 GMT Četvrti ponovljeni javni natječaj za prodaju motornih vozila u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/cetvrti-ponovljeni-javni-natjecaj-za-prodaju-motornih-vozila-u-vlasnistvu-vukovarsko-srije ... WAL23BAFZADW222R Fri, 26 Oct 2018 09:16:14 GMT Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u UO za sport, mlade i demografiju - viši stručni suradnik za sport, mlade i demografiju http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/natjecaj-za-prijam-u-sluzbu-na-neodredeno-vrijeme-u-uo-za-sport-mlade-i-demografiju-visi-s ... MTZ2SBVNEA9EYYNK Thu, 25 Oct 2018 07:50:06 GMT