Vukovarsko-srijemska županija - novosti http://www.vusz.hr Novosti Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj - viši stručni suradnik za regionalni razvoj http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/oglas-za-prijam-u-sluzbu-na-odredeno-vrijeme-u-upravni-odjel-za-gospodarstvo-i-regionalni--1 ... 8U3J3BA982S2UZBX Wed, 12 Jun 2019 14:08:28 GMT Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Službu za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša - viši stručni suradnik za prostorno planiranje i gradnju http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/natjecaj-za-prijam-u-sluzbu-na-neodredeno-vrijeme-u-sluzbu-za-prostorno-planiranje-gradnju ... 6CK2FDHY6X3B6XV3 Mon, 10 Jun 2019 07:57:10 GMT Natječaj za prijam vježbenika na određeno vrijeme u Upravni odjel za socijalnu skrb -viši stručni suradnik za socijalnu skrb- vježbenik http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/natjecaj-za-prijam-vjezbenika-na-odredeno-vrijeme-u-upravni-odjel-za-socijalnu-skrb-visi-s ... 3UZ2BWAKKTXVQAV3 Mon, 10 Jun 2019 07:54:44 GMT Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode udruge u području socijalne skrbi u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2019. godinu http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/javni-natjecaj-za-sufinanciranje-financiranje-projekata-i-programa-koje-provode-udruge-u-p ... GCGJ9KYYA8EYEGHY Fri, 07 Jun 2019 14:49:01 GMT Odluka o poništenju oglasa - UO za gospodarstvo i regionalni razvoj http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/odluka-o-ponistenju-oglasa-uo-za-gospodarstvo-i-regionalni-razvoj ... RYQ26RQVNEFH5MW2 Wed, 29 May 2019 13:56:40 GMT