Vukovarsko-srijemska županija - novosti http://www.vusz.hr Novosti Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Službu za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša VSŽ: 1. viši stručni suradnik za prostorno planiranje i gradnju i 2. viši stručni suradnik za zaštitu okoliša http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/oglas-za-prijam-u-sluzbu-na-odredeno-vrijeme-u-sluzbu-za-prostorno-planiranje-gradnju-i-za ... SZT2H8WR2PTCPNC8 Tue, 02 Oct 2018 15:37:45 GMT Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u UO za opće poslove: 1. Viši stručnog suradnika za službeničke odnose, 2. Viši stručni suradnik za pravne poslove i udruge, 3. Viši stručni suradnik za imovinu http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/natjecaj-za-prijam-u-sluzbu-na-neodredeno-vrijeme-u-uo-za-opce-poslove-1-visi-strucnog-sur ... GBQJKE5226BFNB5L Thu, 27 Sep 2018 13:56:14 GMT Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u UO za sport, mlade i demografiju – viši stručni suradnik za sport, mlade i demografiju VSŽ http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/oglas-za-prijam-u-sluzbu-na-odredeno-vrijeme-u-uo-za-sport-mlade-i-demografiju-visi-strucn-1 ... 38M26RP6KUSN5Y3B Mon, 24 Sep 2018 09:37:52 GMT Natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za zdravstvo i Upravnog odjela za socijalnu skrb http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/natjecaj-za-imenovanje-procelnika-ce-upravnog-odjela-za-zdravstvo-i-upravnog-odjela-za-soc ... GKK2R6V29QVVJ44C Fri, 31 Aug 2018 13:41:33 GMT Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u UO za sport, mlade i demografiju – viši stručni suradnik za sport, mlade i demografiju VSŽ http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/oglas-za-prijam-u-sluzbu-na-odredeno-vrijeme-u-uo-za-sport-mlade-i-demografiju-visi-strucn ... 6QUJHNSTH9W5SXKU Fri, 17 Aug 2018 18:00:15 GMT