Vukovarsko-srijemska županija - novosti http://www.vusz.hr Novosti Natječaj za prijam vježbenika na određeno vrijeme u Službu za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije - viši stručni suradnik za prostorno planiranje i gradnju http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/natjecaj-za-prijam-vjezbenika-na-odredeno-vrijeme-u-sluzbu-za-prostorno-planiranje-gradnju ... FNE2VGZFZ72T2BU3 Fri, 06 Dec 2019 13:05:33 GMT Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Ured župana Vukovarsko-srijemske županije - referent za udruge http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/natjecaj-za-prijam-u-sluzbu-na-neodredeno-vrijeme-u-ured-zupana-vukovarsko-srijemske-zupan ... 9BB2P2V7LQVYXMM4 Fri, 06 Dec 2019 13:01:08 GMT Odluka o poništenju natječaja http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/odluka-o-ponistenju-natjecaja ... F7G2YDPFGHP5VJBY Wed, 27 Nov 2019 15:33:29 GMT Odluka o poništenju natječaja http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/odluka-o-ponistenju-natjecaja-1 ... JTPJX4BCMMYHZRRL Wed, 27 Nov 2019 15:30:30 GMT Odluka o poništenju dijela natječaja http://www.vusz.hr//novosti-najave-i-sluzbene-obavijesti/odluka-o-ponistenju-dijela-natjecaja ... 5DKJAVJRM54HZHSU Wed, 27 Nov 2019 15:27:31 GMT