Izbornik
heeader image

Uspostavljena suradnja Vukovarsko-srijemske županije sa općinama Sremskog okruga

  • 14. rujna 2009.
  • Međunarodna suradnja i regionalni razvoj
fullscreen Uspostavljena suradnja Vukovarsko-srijemske županije sa općinama Sremskog okruga
Uspostavljena suradnja Vukovarsko-srijemske županije sa općinama Sremskog okruga

Seminar je bio zamišljen tako da se prva dva dana djelatnici općina Sremskog okruga kroz prezentacije upute u proces prijave projekta od njegovog početka pa do implementacije projekta. Prvi dan je tema bila strateško planiranje odnosno njegovo značenje u tom cijelom procesu budući da kvalitetni strateški dokumenti predstavljaju podlogu za povlačenje sredstava iz pretpristupnih fondova. Isto tako, EU prema načelu programiranja financijsku potporu daje samo na temelju programa ili plana, uz objašnjenje opravdanosti plana ili programa, opisivanje glavne razvojne strategije, ključnih ciljeva i rezultata te mjera za njihovo postizanje, kao i indikatora za njihovo mjerenje. Nakon teoretskog dijela bilo je govora o konkretnim projektima koji su provedeni na području Vukovarsko-srijemske županije a koji su financirani iz pretpristupnih fondova EU.

Drugi dan je bilo govora o IPA programu općenito i o otvorenom natječaju za prekograničnu suradnju Hrvatska-Srbija. Ono što je najviše zanimalo sudionike seminara je drugi dio prezentacije koji se odnosio na samu proceduru prijave projekta na EU natječaje od izrade logičke matrice, ispunjavanja prijavnog obrasca i proračuna. Na kraju drugog dana sudionici su upoznati i sa procedurama u provedbi projekta.

Za treći dan je bilo predviđeno održavanje okruglog stola na kojemu su se okupili gradonačelnici i načelnici iz Sremskog okruga te pograničnih gradova i općina Vukovarsko-srijemske županije. Cilj ovog okruglog stola je bio utvrđivanje zajedničkih projekata koji bi se mogli kandidirati na nekom od idućih natječaja ali i da se dogovore partnerstva za natječaj koji je u tijeku.

Nakon uvodnih riječi načelnika općine Irig, gosp. Vladimira Petrovića, načelnika Sremskog okruga, gosp. Save Ališića, zamjenika župana, gosp. Željka Cirbe i potpredsjednika skupštine, gosp. Jovana Ajdukovića gosp. Ivan Rimac je ukratko upoznao sve nazočne o radu u protekla dva dana i zaključcima sa seminara nakon čega su svi prisutni ukratko upoznali ostatak skupa o trenutnim aktivnostima vezano za prekograničnu suradnju i problemima na koje nailaze.

Također, svi načelnici i gradonačelnici su rekli u kojim područjima vide suradnju sa drugom stranom kako bi se kontakti što prije uspostavili te počeo rad na konkretnim projektima. Nakon rasprave zaključeno je kako su stvoreni svi preduvjeti za intenzivnu suradnju između Vukovarsko-srijemske županije i Sremskog okruga na svim razinama te kako je nužno osmisliti što kvalitetnije projekte kako bi se iskoristili svi potencijali i prirodne ljepote ovih krajeva.

Kao ideja se pojavila i izrada jedne baze projekata prekogranične suradnje kako bi svi koji su zainteresirani za suradnju lakše našli partnera za suradnju u projektima koji su za njih interesantni. Okrugli stol kao i cijeli trodnevni program možemo ocijeniti kao izrazito uspješno.

Ispis
Vrh