Izbornik
heeader image

Urod i kakvoća pšenice u Vukovarsko-srijemskoj županiji 2009.

  • 21. srpnja 2009.
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

S jučerašnjim danom završena je žetva pšenice u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Podaci dobiveni od otkupljivača i nezavisnih kuća za kontrolu kakvoće dani su u slijedećoj tablici. 

ukupne pšenicom zasijane površine u županiji

ukupno požnje-vene površine u %

prosjek uroda u tonama

kakvoća pšenice (prosječna kakvoća za pojedina otkupna  mjesta tijekom svih dana žetve)

prijavljene elementarne nepogode na pšenici,. ha i % od ukupno zasijanih površina

vlaga

%

primjese

%

hektolitar

34.000 ha

100 %

6,4 tona

od 13,15

do 14,12

od 3,60

do 6,02

od 76,76 do 80,10

172,2 ha,

0,5 %

Ispis