Izbornik
heeader image

U Vukovaru otvoren 4. Kongres muzealaca

  • 11. listopada 2017.
  • Obrazovanje, sport, demografija

U Gradskom muzeju Vukovar od 11. do 14. listopada održava se 4. kongres muzealaca Hrvatske, a na kongresu sudjeluje oko 130 muzealaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih zemalja.

Na skupu će se održavati  predavanja vezana uz muzejske zbirke, zaštitu građe, dokumentaciju, međumuzejsku i međunarodnu suradnju, muzejsku edukaciju, izložbenu djelatnost kao i upravljanje  muzejima, strategiju razvoja i muzeje u budućnosti. Riječi će biti i o marketingu, promociji i manifestacijama u muzejima poput Noći muzeja.

Ispred Vukovarsko-srijemske županije kongresu muzealaca nazočio je savjetnik za obrazovanje Grgo Krajina.

Kongres je do sada dva puta održan u Zagrebu te jednom u Opatiji.

Ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar Ruža Marić naglasila je kako je kongres prigoda da u međusobnom razmjenjivanju iskustava, znanja i dostignuća u tehnologiji  svi budu u mogućnosti raditi na poboljšanu ili praćenju suvremenih trendova u svjetskoj muzeologiji. Dodala je  kako je ovo prigoda i da muzealci upoznaju kulturnu baštinu Vukovara.

Ispis