Izbornik
heeader image

Svečano uručeni ključevi i potpisani Ugovori o najmu u Vukovaru

  • 11. rujna 2017.
  • Ured župana
fullscreen Svečano uručeni ključevi i potpisani Ugovori o najmu u Vukovaru (1).jpg
Svečano uručeni ključevi i potpisani Ugovori o najmu u Vukovaru (1).jpg
fullscreen Svečano uručeni ključevi i potpisani Ugovori o najmu u Vukovaru (2).jpg
Svečano uručeni ključevi i potpisani Ugovori o najmu u Vukovaru (2).jpg
fullscreen Svečano uručeni ključevi i potpisani Ugovori o najmu u Vukovaru (3).jpg
Svečano uručeni ključevi i potpisani Ugovori o najmu u Vukovaru (3).jpg
fullscreen Svečano uručeni ključevi i potpisani Ugovori o najmu u Vukovaru (4).jpg
Svečano uručeni ključevi i potpisani Ugovori o najmu u Vukovaru (4).jpg
fullscreen Svečano uručeni ključevi i potpisani Ugovori o najmu u Vukovaru (5).jpg
Svečano uručeni ključevi i potpisani Ugovori o najmu u Vukovaru (5).jpg
fullscreen Svečano uručeni ključevi i potpisani Ugovori o najmu u Vukovaru (6).jpg
Svečano uručeni ključevi i potpisani Ugovori o najmu u Vukovaru (6).jpg
fullscreen Svečano uručeni ključevi i potpisani Ugovori o najmu u Vukovaru (7).jpg
Svečano uručeni ključevi i potpisani Ugovori o najmu u Vukovaru (7).jpg
fullscreen Svečano uručeni ključevi i potpisani Ugovori o najmu u Vukovaru (8).jpg
Svečano uručeni ključevi i potpisani Ugovori o najmu u Vukovaru (8).jpg
fullscreen Svečano uručeni ključevi i potpisani Ugovori o najmu u Vukovaru (9).jpg
Svečano uručeni ključevi i potpisani Ugovori o najmu u Vukovaru (9).jpg

U Vukovaru je danas održano svečano uručenje ključeva i potpisivanje Ugovora o najmu s korisnicima nacionalnog Programa stambenog zbrinjavanja koji se nalaze na listi  prvenstva grada Vukovara, a koje je organizirao Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Na svečanosti obilježavanja uručenja ključeva i Ugovora o najmu, nazočio je zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Damir Barna.

Ovom prilikom, uručeni su Ugovori o najmu i ključevi stambenih jedinica u državnom vlasništvu za slijedeće obitelji: Denis Bračko, Vukovar, stan na adresi Ive Lole Ribara 44, tročlana obitelj; Jasna Gavran, Vukovar, stan na adresi Đure Đakovića 32, tročlana obitelj; Predrag Bosak, Vukovar, stan na adresi Željeznička 14, osmeročlana obitelj;  Suzana Horvat, Vukovar, stan na adresi Marina Držića 2, dvočlana obitelj; Branko Filipović, Vukovar, kuća na adresi Antuna Mihanovića 31, deveteročlana obitelj.

Riječ je o stambenom zbrinjavanju korisnika koji se nalaze na listi prvenstva Ureda državne uprave Vukovarsko-srijemske županije po modelu davanja u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu, kojima su stambene jedinice osigurane od strane Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Svečanosti uručenja sudjelovali su državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikola Mažar i gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava.

Ispis