Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Svečano potpisan Sporazum o opremanju i osposobljavanju operativnih snaga i udruga od interesa za civilnu zaštitu Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2020 – 2024. godine

  • 03. veljače 2020.
  • Ostalo
fullscreen Sporazum o opremanju (1).jpg Sporazum o opremanju (1).jpg
Sporazum o opremanju (1).jpg
fullscreen Sporazum o opremanju (2).jpg Sporazum o opremanju (2).jpg
Sporazum o opremanju (2).jpg
fullscreen Sporazum o opremanju (3).jpg Sporazum o opremanju (3).jpg
Sporazum o opremanju (3).jpg
fullscreen Sporazum o opremanju (4).jpg Sporazum o opremanju (4).jpg
Sporazum o opremanju (4).jpg
fullscreen Sporazum o opremanju (5).jpg Sporazum o opremanju (5).jpg
Sporazum o opremanju (5).jpg

Danas je u Palači Srijem u Vukovaru svečano potpisan Sporazum o opremanju i osposobljavanju operativnih snaga i udruga od interesa za civilnu zaštitu Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2020 – 2024. godine.  Potpisnici Sporazuma su gradonačelnici gradova u Vukovarsko-srijemskoj županiji, odnosno njihovi opunomoćenici i Vukovarsko-srijemska županija, koju ja na svečanom potpisivanju predstavljao župan Božo Galić. Kako je župan Galić istaknuo u pozdravnom govoru dobrodošlice, nastavak je to dobre suradnje između gradova Vukovarsko-srijemske županije, Vukovarsko-srijemske županije kao inicijatora potpisivanja Sporazuma, operativnih snaga sustava civilne zaštite, udruga od interesa za sustav civilne zaštite i Službe civilne zaštite Vukovar. „Ovaj Sporazum i zajednička suradnja je ogledni primjer kako stvari unutar jednog važnog sustava  trebaju funkcionirati, zahvaljujem se svima koji su prepoznali važnost ovog Sporazuma i što on znači za osposobljavanje naših operativnih snaga i udruga i na kraju za sigurnost naših sugrađana i njihove imovine“. Predvidiva vrijednost potpisanog Sporazuma iznosi 300.000,00 kuna godišnje, a sredstva su osigurana u Proračunu Vukovarsko-srijemske županije. Sporazumom je predviđen model sufinanciranja 33% - 17% - 17% - 13% -10% - 10% odnosno 33% Vukovarsko-srijemska županija, 17%  gradovi Vinkovci i Vukovar, 13 % grad Županja i 10% gradovi Ilok i Otok. Ovim Sporazumom Vukovarsko-srijemska županija preuzima obavezu koordinacije svim radnjama potrebnim za opremanje i osposobljavanje operativnih snaga i udruga od interesa za civilnu zaštitu. Nakon potpisivanja Sporazuma za nazočne je upriličen prijem u Službi civilne zaštite Vukovar, gdje je voditelj Službe civilne zaštite Stjepan Draganić prezentirao rad centra 112 i novog softvera za lokaciju i obradu hitnih poziva i koordinaciju između hitnih službi.

Ispis
Vrh