Izbornik
heeader image

Svečano otvoren Tjedan EU fondova i održan sastanak s ministricom RRFEU

  • 24. travnja 2018.
  • Međunarodna suradnja i regionalni razvoj, Ured župana
fullscreen Tjedan EU fondova (1).jpg
Tjedan EU fondova (1).jpg
fullscreen Tjedan EU fondova (2).jpg
Tjedan EU fondova (2).jpg
fullscreen Tjedan EU fondova (3).jpg
Tjedan EU fondova (3).jpg
fullscreen Tjedan EU fondova (4).jpg
Tjedan EU fondova (4).jpg
fullscreen Tjedan EU fondova (5).jpg
Tjedan EU fondova (5).jpg
fullscreen Tjedan EU fondova (6).jpg
Tjedan EU fondova (6).jpg
fullscreen Tjedan EU fondova (7).jpg
Tjedan EU fondova (7).jpg
fullscreen Tjedan EU fondova (8).jpg
Tjedan EU fondova (8).jpg

U Zagrebu je danas svečano otvoren „Tjedan EU fondova“, u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, na kojem je sudjelovao župan Božo Galić.

U cilju informiranja i predstavljanja široj javnosti, kao i potencijalnim korisnicima, sve mogućnosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova kao i dobrobiti koje donose Republici Hrvatskoj, Ministarstvo RRFEU organizira ovaj događaj u suradnji s institucijama iz sustava upravljanja i kontrole ESI fondova.

Namjera je tijekom informativno-obrazovnog događanja, koji se održava od 24. do 27. travnja, zainteresiranim i potencijalnim korisnicima EU sredstava predstaviti dosadašnje rezultate kao i aktualne mogućnosti financiranja projekata.

Nakon otvorenja ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac održala je sastanak sa županima i regionalnim koordinatorima na kojem se između ostalog razgovaralo o razvojnom sporazumu koji, u svrhu učinkovite koordinacije politike regionalnog razvoja, sklapa Ministarstvo s najmanje tri jedince područne (regionalne) samouprave te o ulozi županija i regionalnih koordinatora u izradi Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.

Uz župana Galića kao regionalni koordinator, a ispred Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, sastanku je nazočio Ilija Cota.

Ispis