Izbornik
heeader image

Sudjelovanje na radionici "Aktivnosti gospodarenja otpadom"

  • 22. studenog 2012.
  • Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo
fullscreen Sudjelovanje na radionici "Aktivnosti gospodarenja otpadom"
Sudjelovanje na radionici "Aktivnosti gospodarenja otpadom"
fullscreen Sudjelovanje na radionici "Aktivnosti gospodarenja otpadom"
Sudjelovanje na radionici "Aktivnosti gospodarenja otpadom"

U Zagrebu u Hrvatskoj gospodarskoj komori je održana 18 radionica od predviđenih 20 radionica u trajanju od dva dana na kojima je uvodno predavanje održala Tena Petrović, asistentica na projektu, kao i ostala predavanja prema predviđenom programu radionice održali su: Frank Farell – voditelj projekta, Jan Štejfa – ekspert na projektu, Mario Pokrivač iz Dvocut d.o.o. te ostali predavači.

U okviru provedbe IPA 2009. projekta "Osnivanje centara za provedbu direktive o integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja na regionalnoj razini u Hrvatskoj", projekt koji provodi SAFAGE, u konzorciju sa Prospect C&S i Witteween+Bos. koji je financiran iz sredstava EU. Glavni korisnik projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, te ostali korisnici: Agencija zaštite okoliša i Hrvatska gospodarska komora.

Cilj projekta je razvoj hrvatskih kapaciteta, prvenstveno industrijskog sektora za primjenu Direktive 2008/1/EC o "integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja" (Integrated Pollution Prevention and Control) koja je transponirana u Hrvatsko zakonodavstvo. Primarni cilj je pomoć industriji, kao i dionicima (regionalne i lokalne samouprave, nevladine organizacije, Agencije za zaštitu okoliša, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode) uključenima u primjenu procesa utvrđivanja i provedbe objedinjenih uvjeta zaštite okoliša. Cilj objedinjenih uvjeta zaštite okoliša je sprječavanje emisija u zrak, vodu ili tlo gdje je god to moguće uzimajući u obzir gospodarenje otpadom, a gdje nije moguće, nastojati minimizirati emisije kako bi se postigla razina zaštita okoliša u cjelini. Kako bi se postigao ovaj cilj objedinjenih uvjeta zaštite okoliša zahtijevaju upotrebu najboljih raspoloživih tehnika ("Best Available Techniques"-BAT).

Očekivani rezultati projekta: Osnivanje 5 regionalnih IPPC centara s predloženim modelom rada.

Radionici su bili nazočni oko 70 sudionika, a među njima je bila nazočna prvi dan, predstavnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Nataša Radojčić, voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša.

Ispis
Vrh