Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Sigurni prijelazi

  • 08. ožujka 2017.
  • Priroda i zaštita okoliša
fullscreen Sigurni prijelazi Sigurni prijelazi
Sigurni prijelazi

Veći dio života smeđa krastača provodi dalje od vode hraneći se kornjašima, mravima, gusjenicama,  puževima i gujavicama  koje lovi u šumi noću, dok dan provodi skrivajući se pod panjevima, trulim granama i otpalom lišću, te na drugim vlažnim mjestima. U rano proljeće počinje njena migracija prema vodi radi razmnožavanja a budući da je aktivna noću, jedino tada ih je  moguće  vidjeti u većem broju prilikom prijelaza pojedinih cesta Vukovarsko-srijemske županije. Ovisno o količini prometa koji se odvija na cesti, dolazi do većeg ili manjeg stradavanja jedinki ove vrste a kritične točke na kojima dolazi do gaženja prilikom migracije bilježe djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije. Sprječavanje takvih događaja može se izbjeći postavljanjem zaštitnih ograda sa sabirnicama u koje bi smeđe krastače upadale i naknadno sigurno bile prenošene preko ceste do vodenog staništa gdje se odvija razmnožavanje. Skuplji način je prokopavanje kanala i prolaza za vodozemce ispod ceste na točkama gdje je utvrđena migracija tijekom više godina, radi čega je potrebno utvrditi i evidentirati frekventna mjesta. 

Ispis
Vrh