Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Projekt "Razvoj biciklističke infrastrukture Vukovarsko-srijemske županije"

  • 18. travnja 2019.
  • Turizam i kultura
fullscreen Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (1).jpg Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (1).jpg
Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (1).jpg
fullscreen Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (2).jpg Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (2).jpg
Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (2).jpg
fullscreen Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (3).jpg Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (3).jpg
Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (3).jpg
fullscreen Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (4).jpg Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (4).jpg
Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (4).jpg
fullscreen Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (5).jpg Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (5).jpg
Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (5).jpg
fullscreen Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (6).jpg Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (6).jpg
Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (6).jpg
fullscreen Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (7).jpg Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (7).jpg
Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (7).jpg
fullscreen Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (8).jpg Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (8).jpg
Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (8).jpg
fullscreen Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (9).jpg Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (9).jpg
Projekt Razvoj biciklističke infrastrukture VSŽ (9).jpg

U Nijemcima je danas u Centru za promatranje ptica održana press konferencija o razvoju biciklističke rute u Vukovarsko-srijemskoj županiji! Zapažen je sve veći interes turista za promatranje ptica kao specifični dio turističkih aktivnosti, kao i za vožnju brodom sv. Katarina u Nijemcima. Na području Općine Nijemci nalazi se preko 100 vrsta ptica, od kojih su neke izuzetno rijetke.

Nastavno na Program razvoja cikloturizma na kontinentu, započetog u 2017. godini, Vukovarsko - srijemska županija je nastavila s provedbom navedenog programa i u 2018. godini putem projekta "Razvoj biciklističke infrastrukture Vukovarsko-srijemske županije". Projekt ukupne vrijednosti 317.972,00 kn proveden je putem programa Ministarstva turizma pod nazivom "Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2018. godini".

Prema aktivnostima navedenima u Ugovoru (br. 13/2018 CKL) o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2018. godini Vukovarsko-srijemska županija realizirala je sljedeće aktivnosti: Asfaltiranje kraće sekcije biciklističke rute na području općine Nijemci.

Prilikom izrade Operativnog plana cikloturizma Vukovarsko-srijemske županije utvrđeno je da na biciklističkoj ruti Srijem postoji kraća sekcija rute koja je iznimno teška i opasna za vožnju biciklom i ugrožava sigurnost cikloturista. Asfaltiranjem kraće sekcije biciklističke rute Srijem riješili smo problem prolaska kritičnim putem, ali i problem prilaska promatračnici ptica i pristaništu riječnog turističkog broda "Katarina" na rijeci Bosut što je cikloturistima pružilo dodatnu turističku atrakciju i aktivnost. Cjelokupna dionica koju smo asfaltirali ukupne dužine 360 metara je u vlasništvu općine Nijemci.

Dotisak biciklističke karte:

S obzirom na povećani interes za biciklističke karte i veliki broj novih smještajnih objekata s oznakom bike&bed, ažurirali smo postojeću kartu i tiskali je u 500 primjeraka.

Ulaganjem u biciklističku infrastrukturu možemo privući značajan broj turista kako stranih tako i inozemnih. Njihov dolazak pozitivno se reflektira i na ostalu turističku ponudu u destinaciji (smještajna ponuda, ugostiteljska, kulturna, eno-gastro i sl). Razvijajući turistički proizvod cikloturizma razvijamo ruralni kraj i nerazvijenu regiju, istaknuto je na press konferenciji.

Vukovarsko - srijemskoj županiji su u 2019. godini odobrena sredstva za aktivnosti u sklopu "Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini. Ukupna vrijednost projekta s kojim uskoro krećemo u realizaciju iznosi 493.603,00 kuna, a od toga Ministarstvo turizma sudjeluje sa sufinanciranjem u iznosu od 355.300 kuna bespovratnih sredstava.

Župan Božo Galić na press konferenciji, na kojoj je predstavljen ovaj projekt, je izjavio:

-„Vukovarsko-srijemska županija ima goleme turističke potencijale koji se iz godine u godinu razvijaju. Sve više turista dolazi u našu županiju, povećava se broj dolazaka i noćenja, a turistički i ugostiteljski djelatnici primaju brojne nagrade za uspješno predstavljanje na turističkoj karti.  Kontinentalni turizam na našem području treba razvijati i mi tu raznim projektima želimo omogućiti da se ostvaruje kako za razvoj turističke infrastrukture tako i za smještajne objekte. Od turističkih obilazaka brojnih prirodnih ljepota i znamenitosti, te brojnih manifestacija koje privlače turiste, tu se uključuje i projekt cikloturizma, za koji smo ostvarili dio bespovratnih sredstava Ministarstva turizma, što će zasigurno doprinijeti razvoju kontinentalnog turizma u Slavoniji.“

Ispis
Vrh