Izbornik
heeader image

Program sufinanciranja razvoja poljoprivrede

  • 26. svibnja 2009.
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

Programom sufinanciranja razvoja poljoprivrede za 2009. godinu u Vukovarsko-srijemskoj županiji utvrđuju se mjere, opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele, te prava i obveze korisnika za razvoj poljoprivredne proizvodnje za koje se dodjeljuju bespovratna novčana sredstva.

Vukovarsko-srijemska županija i JLS će poljoprivrednim gospodarstvima na svom području sufinancirati u omjeru 50%  sredstava iz  Županijskog proračuna, a 50 % sredstava jedinica lokalne samouprave i uprave  slijedeće vrste proizvodnji:

A)  U POLJOPRIVREDI

1. U biljnoj proizvodnji

1.1. nabavu loznih cijepova

1.2. nabavu voćnih sadnica

1.3. sufinanciranje analize tla (ratarske, voćarsko-vinogradarske )

2. U ekološkoj  proizvodnji

2.1. troškove nadzora i sustava potvrđivanja u ekološkoj proizvodnji

3. U stočarskoj proizvodnji

3.1. troškove umjetnog osjemenjivanja

B)   U RURALNOM RAZVITKU

1.  za osnivanje i početni rad novoosnovane poljoprivredne zadruge

2. za osnivanje i početni rad novoosnovane udruge poljoprivrednih proizvođača i proizvođača tradicijskih proizvoda

3. za izradu projektne dokumentacije (tehničko-tehnološki elaborat i poslovni plan) za  objekte za obradu i preradu,  proizvoda životinjskog i/ili biljnog podrijetla za konvencionalnu  proizvodnju na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 

4. subvencije kamata kod kreditiranja razvoja poljoprivrede

Ispis