Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Predstavnici Vukovarsko-srijemske županije na sastanku u Vojvodini za prekogranične projekte

  • 23. lipnja 2009.
  • Međunarodna suradnja i regionalni razvoj
fullscreen Predstavnici Vukovarsko-srijemske županije na sastanku u Vojvodini za prekogranične projekte  (1).jpg Predstavnici Vukovarsko-srijemske županije na sastanku u Vojvodini za prekogranične projekte  (1).jpg
Predstavnici Vukovarsko-srijemske županije na sastanku u Vojvodini za prekogranične projekte (1).jpg
fullscreen Predstavnici Vukovarsko-srijemske županije na sastanku u Vojvodini za prekogranične projekte  (2).jpg Predstavnici Vukovarsko-srijemske županije na sastanku u Vojvodini za prekogranične projekte  (2).jpg
Predstavnici Vukovarsko-srijemske županije na sastanku u Vojvodini za prekogranične projekte (2).jpg

Predstavnici Vukovarsko-srijemske županije, predvođeni gosp.Jovanom Ajdukovićem, jučer su sudjelovali na sastanku u Moroviću u svezi prekogranične suradnje na budućim projektima iz IPA programa sa općinama iz Srijemskog okruga.

Predstavnici Vukovarsko-srijemske županije i predstavnici općina Srijemskog okruga razgovarali su oko definiranja Sporazuma o razumijevanju te potpisivanja istog u narednom periodu. Sporazum će biti osnova za daljnje jačanje suradnje ovih dviju regija na gospodarskom i društvenom planu a velika će se pozornost posvetiti i zaštiti okoliša.

Na sastanku je dogovorena suradnja na projektu iz zaštite okoliša "Zaštita i unaprjeđenje voda rijeka Bosut i Studve i uklanjanje makrofitne vegetacije", te formiranje projektnog tima u narednom periodu koji će pripremiti projekt prema procedurama EU te isti kandidirati na skoro očekivanom natječaju za prekograničnu suradnju.

Ispis
Vrh