Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Predložena provedba novog Projekta EIB III –„Integralni razvoj lokalne zajednice“

  • 07. lipnja 2011.
  • Gospodarstvo, Prostorno uređenje i graditeljstvo, Obrazovanje

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva pripremilo je nacrt prijedloga Projekta čiji je opći razvojni cilj smanjiti neuravnoteženost u razvoju pojedinih područja i pripomoći stvaranju preduvjeta za održivi gospodarski i društveni razvoj te integralno upravljanje razvojem lokalne zajednice. Realizacija Projekta kroz obnovu komunalne i socijalne infrastrukture, omogućila bi bolji pristup uslugama, te bi pridonijela stvaranju uvjeta životnog standarda zajednice, kao i očuvanju prirodne i kulturne baštine.

Planirani projekti financirali bi se iz zajma Europske investicijske banke(EIB), državnog proračuna Republike Hrvatske, te iz vlastitih sredstava jedinica lokalne i regionalne samouprave(JLS i JRS).

Planirano vrijeme provedbe projekta je od 2011. do 2014. godine.

Obrasci za nominiranje podprojekata  nalaze se na Internet stranicama Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva: www.mrrsvg.hr, Uprava za regionalnu i lokalnu infrastrukturu, pod nazivom Regionalni razvoj.

Krajnji rok za dostavu popunjenih i potpisanih obrazaca kao i sve ostale potrebne popratne dokumentacije je 15.06.2011.god.

Ispis
Vrh