Izbornik
heeader image

Poziv na uključivanje u projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi

  • 15. listopada 2009.
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

Uključite se i postanite korisnik investicijskog fonda projekta, sudjelujte u demonstracijskim aktivnostima, ostvarite besplatnu analizu tla i preporuku gnojidbe te postanite ogledno gospodarstvo.

Osnovni cilj Projekta kontrole onečišćenja u poljoprivredi (APCP - Agriculture Pollution Control Project) je smanjiti zagađenje viškom hraniva koja potječu iz poljoprivredne proizvodnje. Projekt je ujedno i priprema proizvođača i institucija RH za skoru promjenu legislative u području poljoprivrede i zaštite okoliša.

Sredstva za provedbu projekta donirana su od Globalnog fonda za okoliš i Svjetske Banke i bit će usmjerena na investicije na farmama, provedbu mjera "Dobre poljoprivredne prakse", edukaciju proizvođača i informiranje

Slični projekti provedeni su ili se provode u susjednim zemljama pri čemu se zajedničkim djelovanjem postiže smanjen izljev onečišćenja koje potječe iz poljoprivrede u Dunav i Crno More, što je ujedno i globalni cilj ovog projekta.

KOMPONENTE PROJEKTA

I) INVESTICIJSKI FOND ZA SMANJENJE NITRATA
Ovaj dio projekta obuhvaća sredstva kojima će zainteresirani farmeri moći obnoviti ili sagraditi nove sustave za skladištenje i distribuciju stajskog gnojiva. Potpora projekta iznosit će 75% od ukupnih troškova gradnje i nabave opreme.

II) PROMICANJE MJERA DOBRE POLJOPRIVREDNE PRAKSE
- intenzivna edukacija o sustavu Dobre poljoprivredne prakse
- zasijavanje demonstracijskih površina
- dani polja na oglednim gospodarstvima
- istraživanja o odazivu pojedinih kultura na gnojidbu
- besplatne analize tla i preporuke gnojidbe
- distribucija brošure "Načela dobre poljoprivredne prakse i drugih edukativnih materijala"

III) INFORMIRANJE JAVNOSTI I PODIZANJE JAVNE SVIJESTI
Kroz sve dostupne medije projekt će nastojati povećati informiranost o važnosti ali i obvezi prelaska na bolje, naprednije sustave gospodarenja u poljoprivredi. Također je cilj i u urbanom području postići svjesnost oko potrebne promjene u načinu proizvodnje hrane.

Više informacija:

HZPSS  Vukovarsko - Srijemske Županije

Katrin Gnjidić, dr.vet.med.

Savjetnik za kontrolu onečišćenja

tel: +385 32/830-127

e-mail: Katrin.Gnjidic@hzpss.hr

Ispis