Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pisanim testiranjem

  • 16. ožujka 2009.
  • Ostalo

Vinkovci - Temeljem članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam vježbenika u Uredu župana i Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju i kapitalna ulaganja, dana 17. 03. 2009. godine, objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI PISANIM TESTIRANJEM

I Pregledom prispjelih prijava na Natječaj ( njih ukupno 161) Povjerenstvo je utvrdilo da tri kandidata ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te nisu stekli status kandidata, o čemu im je uredno dostavljena pismena obavijest. Sukladno Zakonu ne postoji zakonska mogućnost osporavanja navedene obavijesti.

II Ostali natjecatelji stekli su status kandidata te se pozivaju da pristupe pisanom testiranju.

III Svi kandidati trebaju ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku. Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana u naznačeno vrijeme ne odazove pozivu, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge zbog kojih se kandidat nije odazvao u naznačeno vrijeme.
 Prije testiranja provjerit će se identitet kandidata. Kandidati koji ne predoče ispravu kojom dokazuju identitet neće moći pristupiti testiranju.
 
IV Kandidati koji su se natjecali za mjesto vježbenika na radnom mjestu stručnog suradnika za odnose s javnošću u Uredu župana trebaju se okupiti u prizemlju zgrade sjedišta Županije, Vukovar, Županijska 9, u ponedjeljak , 23. ožujka 2009. između 8,30 i 8,45 sati.
Testiranje će započeti u 9 sati i trajat će 60 minuta.

V Kandidati koji su se natjecali za mjesto vježbenika na radnom mjestu stručnog suradnika za pravne poslove u Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju i kapitalna ulaganja trebaju se okupiti u prizemlju zgrade sjedišta Županije, Vukovar, Županijska 9, u ponedjeljak, 23. ožujka 2009., između 10,30 i 10,45 sati.
Testiranje započinje u 11 sati i trajat će 60 minuta.

VI kandidati koji su se natjecali za mjesto vježbenika na radnom mjestu stručnog suradnika za međunarodnu suradnju u Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju i kapitalna ulaganja trebaju se okupiti u prizemlju zgrade sjedišta Županije, Vukovar, Županijska 9, u ponedjeljak, 23. ožujka 2009. između 12,30 i 12,45 sati.
Testiranje započinje u 13 sati i trajat će 60 minuta.

VII Rezultati testiranja objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranicama Županije, www.vukovarsko-srijemska-zupanija.hr, 1. travnja 2009.godine.

VIII Kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju bit će putem oglasne ploče i web stranice obaviješteni o terminu provođenja intervjua.

IX Ovaj poziv objavljuje se na Web stranici i na oglasnoj ploči Županije.

 

  Povjerenstvo za provedbu natječaja

Ispis
Vrh