Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja Vukovarsko-srijemske županije u vrijednosti od 1.150.000,00kn

  • 04. prosinca 2019.
  • Sport, mladi i demografija
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (1).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (1).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (1).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (2).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (2).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (2).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (3).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (3).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (3).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (4).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (4).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (4).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (5).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (5).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (5).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (6).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (6).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (6).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (7).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (7).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (7).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (8).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (8).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (8).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (9).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (9).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (9).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (10).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (10).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (10).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (11).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (11).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (11).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (12).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (12).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (12).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (13).JPG Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (13).JPG
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (13).JPG
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (14).JPG Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (14).JPG
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (14).JPG
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (15).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (15).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (15).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (16).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (16).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (16).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (17).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (17).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (17).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (18).JPG Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (18).JPG
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (18).JPG
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (19).JPG Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (19).JPG
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (19).JPG
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (20).JPG Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (20).JPG
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (20).JPG
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (21).JPG Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (21).JPG
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (21).JPG
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (22).JPG Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (22).JPG
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (22).JPG
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (23).JPG Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (23).JPG
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (23).JPG
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (24).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (24).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (24).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (25).JPG Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (25).JPG
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (25).JPG
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (26).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (26).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (26).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (27).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (27).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (27).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (28).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (28).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (28).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (29).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (29).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (29).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (30).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (30).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (30).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (31).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (31).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (31).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (32).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (32).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (32).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (33).JPG Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (33).JPG
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (33).JPG
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (34).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (34).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (34).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (35).JPG Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (35).JPG
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (35).JPG
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (36).JPG Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (36).JPG
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (36).JPG
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (37).JPG Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (37).JPG
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (37).JPG
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (38).JPG Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (38).JPG
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (38).JPG
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (39).JPG Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (39).JPG
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (39).JPG
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (40).JPG Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (40).JPG
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (40).JPG
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (41).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (41).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (41).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (42).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (42).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (42).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (43).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (43).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (43).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (44).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (44).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (44).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (45).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (45).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (45).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (46).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (46).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (46).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (47).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (47).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (47).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (48).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (48).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (48).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (49).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (49).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (49).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (50).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (50).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (50).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (51).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (51).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (51).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (52).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (52).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (52).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (53).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (53).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (53).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (54).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (54).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (54).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (55).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (55).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (55).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (56).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (56).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (56).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (57).jpg Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (57).jpg
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (57).jpg
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (58).JPG Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (58).JPG
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (58).JPG
fullscreen Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (59).JPG Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (59).JPG
Potpisani ugovori sa 40 obitelji s područja VSŽ (59).JPG

Vukovarsko-srijemska županija je 01. srpnja 2019. godine objavila Javni poziv za sufinanciranje kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji na području naše županije, kojim se namjerava pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike sa ciljem naseljavanja mladih i mladih obitelji te sprječavanjem iseljavanja istih s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva bila je 800.000,00 kn, ali zbog velikog broja zahtjeva taj iznos povećali smo za dodatnih 350.000,00 kn te je ukupan iznos ovog javnog poziva 1.150.000,00 kn. Javni poziv je bio otvoren do 31. kolovoza 2019. godine.

Nakon provedenog postupka i sukladno zadanim kriterijima i bodovnoj listi, u zgradi Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, ugovore je potpisalo 40 mladih ili mladih obitelji sa županom Božom Galićem.

-Ovu mjeru pokrenuli smo po prvi puta, zanimanje je veliko pa smo zbog toga  i prvobitni planirani iznos od 800.000 kuna  povećali na 1,15 milijuna kuna. Najvažnije je da čovjek ima radno mjesto i smještaj za sebe i svoju obitelj. Nastojat ćemo omogućiti u budućem razdoblju i druge mjere koje su još efikasnije jer sigurnost života, radno mjesto, stambeno pitanje  i sigurnost granica nam je vrlo važna da nam mladost ostaje u graničnim područjima naše županije - rekao je župan Galić. Dodao je kako kroz županijski agroklaster i organizaciju obiteljskih poljoprivrednih domaćinstava žele potaknuti proizvodnju onih roba koje će omogućiti egzistenciju. Najavio je da će ova mjera u proračunu za iduću godinu biti povećana za dodatnih 500.000 kuna, a njome će se mladima omogućiti sufinanciranje kupnje građevinskog materijala pri gradnji kuće ili adaptacija stambenog prostora.

Pročelnik Upravnoga odjela za sport, mlade i demografiju Kruno Šarić, pojasnio je  kako  su potpore za mlade u selima iznosile 35.000 kuna, a u gradovima naše županije, 25.000 kuna upravo sa ciljem da se mladi zadrže u selima. Naglasio je kako korisnici ove potpore trebaju priložiti potvrdu o prebivalištu najkasnije u roku od šest mjeseci i nekretninu ne smiju  prodati pet godina.

Ispis
Vrh