Izbornik
heeader image

Osnovano društvo Slavonska mreža d.o.o.

  • 20. rujna 2016.
  • Promet i komunikacije

Danas je u prostorijama Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, održana je osnivačka skupština trgovačkog društva Slavonska mreža d.o.o.

Osnivačkoj skupštini ovog trgovačkog društva prethodilo je potpisivanje Društvenog ugovora o osnivanju,  potpisnice kojega su (a time i osnivači Društva) sve slavonske županije -  Vukovarsko-srijemska, Osječko- baranjska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska, te Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

U ime vukovarsko – srijemskog župana Bože Galića ugovor je potpisao pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Zdenko Podolar .

Suglasnost za pristupanje Vukovarsko-srijemske županije ovom projektu donijela je Županijska skupština na sjednici održanoj u lipnju ove godine.

Društvo Slavonska mreža d.o.o. je osnovano s ciljem da jedinice lokalne i regionalne samouprave na području Slavonije i Baranje postanu dionik i relevantan sudionik procesa i projekata vezanih za razvoj mreža širokopojasnog interneta i uvođenje novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i usluga za koje su potrebne velike brzine pristupa.

Razvoj i izgradnja infrastrukture širokopojasnog pristupa, osobito u područjima u kojima ne postoji komercijalni interes potencijalnih investitora, temeljne su i neizostavne pretpostavke gospodarskog razvoja.

Odlukama Vlade RH iz srpnja 2016. godine o usvajanju strateških dokumenata vezanih uz razvoj širokopojasnog pristupa internetu, Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u RH u razdoblju 2016. do 2020. i Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima nema komercijalnog interesa, stvoreni su osnovni preduvjeti za pokretanje projekata za izgradnju pristupnih mreža slijedeće generacije (NGA) i to korištenjem sredstava iz razvojnih fondova EU.

Korištenje sredstava europskih strukturnih fondova je također bio jedan od motiva za osnivanje društva Slavonska mreža d.o.o., budući da je trgovačkim društvima pristup tim sredstvima mnogo jednostavniji nego jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

Dovršetkom projekta i planiranih ulaganja, izgrađena širokopojasna infrastruktura bi prema planu osnivača Društva bila predana na upravljanje jedinicama lokalne samouprave.

Za direktora društva Slavonska mreža d.o.o. izabran je Tomislav Mrčela, a za članove Nadzornog odbora, koji će ovu dužnost obavljati volonterski, izabrani su Drago Žagar, Ivan Samardžić i Dražen Tomić

Ispis
Vrh