Izbornik
heeader image

Održana tribina "Ravnopravnost spolova na lokalnim izborima 2017"

  • 19. travnja 2017.
  • Ostalo
fullscreen Održana tribina Ravnopravnost spolova na lokalnim izborima 2017 (1).jpg
Održana tribina Ravnopravnost spolova na lokalnim izborima 2017 (1).jpg
fullscreen Održana tribina Ravnopravnost spolova na lokalnim izborima 2017 (2).jpg
Održana tribina Ravnopravnost spolova na lokalnim izborima 2017 (2).jpg
fullscreen Održana tribina Ravnopravnost spolova na lokalnim izborima 2017 (3).jpg
Održana tribina Ravnopravnost spolova na lokalnim izborima 2017 (3).jpg
fullscreen Održana tribina Ravnopravnost spolova na lokalnim izborima 2017 (4).jpg
Održana tribina Ravnopravnost spolova na lokalnim izborima 2017 (4).jpg
fullscreen Održana tribina Ravnopravnost spolova na lokalnim izborima 2017 (5).jpg
Održana tribina Ravnopravnost spolova na lokalnim izborima 2017 (5).jpg
fullscreen Održana tribina Ravnopravnost spolova na lokalnim izborima 2017 (6).jpg
Održana tribina Ravnopravnost spolova na lokalnim izborima 2017 (6).jpg
fullscreen Održana tribina Ravnopravnost spolova na lokalnim izborima 2017 (7).jpg
Održana tribina Ravnopravnost spolova na lokalnim izborima 2017 (7).jpg
fullscreen Održana tribina Ravnopravnost spolova na lokalnim izborima 2017 (8).jpg
Održana tribina Ravnopravnost spolova na lokalnim izborima 2017 (8).jpg
fullscreen Održana tribina Ravnopravnost spolova na lokalnim izborima 2017 (9).jpg
Održana tribina Ravnopravnost spolova na lokalnim izborima 2017 (9).jpg
fullscreen Održana tribina Ravnopravnost spolova na lokalnim izborima 2017 (10).jpg
Održana tribina Ravnopravnost spolova na lokalnim izborima 2017 (10).jpg

U Palači Srijem u Vukovaru danas je održana tribina pod nazivom:  „Ravnopravnost spolova na lokalnim izborima 2017.“, u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije.

Događaj je organiziran kao jedna od aktivnosti provedbe Preporuke (2003) Vijeća Europe i Zakona o ravnopravnosti spolova.

Od ove godine po prvi put će se na lokalnim izborima primijeniti Odredba Zakona o ravnopravnosti spolova prema kojoj su stranke dužne na svojim listama imati 40 posto podzastupljenog spola.

Kazna za nepoštivanje  kvote na svakoj listi za gradsku i županijsku skupštinu iznosi 40 tisuća kuna, a za općinska vijeća 20 tisuća kuna. Prema podatcima Državnog zavoda za statistiku zastupljenost žena nakon lokalnih izbora 2013. godine iznosila je tek 14,37 posto na razini Hrvatske. Za našu županiju taj je postotak i nešto niži, a to govori u prilog činjenici da u Hrvatskoj još uvijek nemamo jednaku zastupljenost muškaraca i žena na lokalnoj i regionalnoj razini.

Na tribini Povjerenstva povodom ovih aktualnosti vezanih uz predstojeće lokalne izbore sudjelovali su predstavnici političkih stranaka i nevladinih udruga iz naše županije  te članovi Povjerenstva, a kako bi se iz perspektive različitih dionika raspravila ova važna tema jednake zastupljenosti žena i muškaraca na listama za predstojeće lokalne izbore te  hoće li  veća zastupljenost žena na listama uistinu značiti  i njihovu veću zastupljenost na političkim pozicijama.

Doneseni su i zaključci o kojima je zamjenik župana i predsjednik Povjerenstva za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije Đorđe Ćurčić rekao: "Upućujemo apel svim političkim strankama da se pridržavaju zakonske odredbe o obaveznih 40 posto podzastupljenoga spola na kandidacijskim listama za predstojeće lokalne izbore kao i da razrade strategije uključivanja žena u sve svoje aktivnosti odnosno da donesu akcijski plan djelovanja za postizanje uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca u stranačkim tijelima, da usklade svoje statute sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, kao i da educiraju svoje članstvo o rodno osviještenoj politici i rodnoj ravnopravnosti. Ženama treba omogućiti da se aktivnije uključe u politički život. Ovo Povjerenstvo  potiče sve aktivnosti koje su u interesu boljeg položaja žena u društvu".

V.d.pročelnice Upravnoga odjela za poslove Županijske skupštine Jadranka Golubić prezentirala je sudionicima tribine podatke o zastupljenosti žena na kandidacijskim listama u općinama, gradovima i Vukovarsko-srijemskoj županiji na lokalnim izborima 2013. godine kao i Priopćenje Državnog izbornog povjerenstva o zastupljenosti muškaraca i žena na kandidacijskim listama na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ispis