Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana sjednica Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije

  • 11. rujna 2019.
  • Ostalo
fullscreen Održana sjednica Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije Održana sjednica Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije
Održana sjednica Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije

U maloj županijskoj vijećnici u Vinkovcima, održana je danas sjednica Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije pod predsjedanjem načelnika stožera Zdravka Kelića.

U uvodnom dijelu sjednice raspravljalo se o radu stožera u proteklom razdoblju gdje su članovi stožera podnijeli izvješća svatko iz svog područja djelovanja.

Poseban osvrt stavljen je djelovanje stožera nakon pojave olujnog nevremena koje je pogodilo županiju početkom srpnja, posebice Cvelferiju i uže područje grada Vukovara. Reakcija svih službi, tako i stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije ocijenjena je efikasnom i pravodobnom i još jednom pokazala da su operativne snage sustava civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije u svakom trenutku spremne za sve izazove.

Krajem srpnja isporučene su i zaštitne odore i obuća za članove stožera Vukovarsko-srijemske županije, sukladno Pravilniku o odorama pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite. Kao što je bilo i najavljeno na obilježavanju obljetnice poplave u Županjskoj posavini, kupljene odore i obuća su hrvatski proizvod. Zaštitnu obuću proizvela je tvrtka Borovo d.d. iz Vukovara, dok je zaštitne odore proizvela tvrtka Cassis oprema d.o.o iz Ivanić Grada, članica poznate Croco grupacije, koja proizvodi odore za pripadnike vojske i policije.

U nastavku sjednice članovi stožera raspravljali su i jednoglasno usvojili prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Vukovarsko-srijemske županije i prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji. U izradi Procjene rizika sudjelovala je većina članova stožera, svatko iz svog područja djelovanja uz stručnu pomoć ovlaštenika za izradu planskih dokumenata iz područja civilne zaštite, Braniteljske zadruge „Aktivan život“ iz Ivankova. Glavna skupina rizika definiranih Procjenom su pojava ekstremno visokih/niskih temperatura, pojava suše, pojava epidemija/pandemija i demografija/depopulacija, odnosno iseljavanja stanovništva. Poplavni rizik postoji,posebice na rijekama Sava i Dunav u scenariju kakav se dogodio u svibnju 2014. godine.

Usvojeni prijedlog Procjene rizika biti će upućen vijećnicima županijske skupštine na razmatranje i usvajanje. Nakon usvajanja, izraditi će se i Plan djelovanja civilne zaštite i standardni operativni postupak djelovanja svih operativnih snaga, prema definiranim rizicima.

Nadalje izrađen je prijedlog plana vježbi civilne zaštite za 2020. godinu te je dogovoreno da će se županijska vježba civilne zaštite održati na području grada Vinkovaca, u pogonu tvrtke Vinka d.d, gdje će se simulirati kemijsko-tehnološka nesreća i provjera spremnosti vatrogasnih postrojbi, prije svega JVP Vinkovci i JVP Vukovar.  Slijedeća redovna sjednica stožera civilne zaštite zakazana je za prosinac tekuće godine.


Ispis
Vrh