Izbornik
heeader image

Održana JIM i JAP – Konferencija „Rad i socijalna politika RH u EU kontekstu“

  • 25. svibnja 2012.
  • Zdravstvo i socijalna skrb, Međunarodna suradnja i regionalni razvoj

U organizaciji Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva socijalne politike i mladih, te Europske komisije, Opće uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje, održana je dvodnevna JIM i JAP – Konferencija „Rad i socijalna politika RH u EU kontekstu“ imala je za cilj predstaviti cjelokupni proces pretpristupnih aktivnosti u području zapošljavanja i socijalnog uključivanja, utvrditi napredak u provedbi Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju RH (JIM) i Zajedničkog memoranduma o prioritetima politike zapošljavanja RH (JAP). Od početka njihovih procesa te njihov utjecaj i promjene koje su se dogodile u sustavu socijalne zaštite i sigurnosti RH, te politika zapošljavanja i socijalna politika RH u kontekstu primjene i buduće provedbe Strategije Europa 2020.

Predstavljen je napredak postignut u procesu deinstitucionalizacije socijalnih usluga, bilo je riječi o „Socijalnom mentorstvu“ u centrima za socijalnu skrb, modelu rada socijalnih radnika koji je rezultat provedbe projekta „Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina“ financiranih sredstvima EU, raspravljalo se na temu socijalnog planiranja na razini županija, prikazana je provedba socijalnog plana i pripremni procesi za njegovo donošenje, socijalno poduzetništvo kao i inicijativa za očuvanje i jačanje društvene kohezije i osnaživanja položaja ranjivih društvenih skupina.

Ispred Vukovarsko-srijemske županije – Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb na navedenoj Konferenciji sudjelovale su Blanka Pripužić, pročelnica i Marina Štrangar, pomoćnica pročelnice.

Ispis
Vrh