Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana 30. sjednica Županijske skupštine

  • 21. listopada 2020.
fullscreen Održana 30. sjednica Županijske skupštine (1).jpg Održana 30. sjednica Županijske skupštine (1).jpg
Održana 30. sjednica Županijske skupštine (1).jpg
fullscreen Održana 30. sjednica Županijske skupštine (2).jpg Održana 30. sjednica Županijske skupštine (2).jpg
Održana 30. sjednica Županijske skupštine (2).jpg
fullscreen Održana 30. sjednica Županijske skupštine (3).jpg Održana 30. sjednica Županijske skupštine (3).jpg
Održana 30. sjednica Županijske skupštine (3).jpg
fullscreen Održana 30. sjednica Županijske skupštine (4).jpg Održana 30. sjednica Županijske skupštine (4).jpg
Održana 30. sjednica Županijske skupštine (4).jpg

U Gradskom kazalištu „Joza Ivakić“ u Vinkovcima održana je 30. sjednica Županijske skupštine Vukovarsko srijemske županije.

Na samom početku sjednice župan Božo Galić je podnio Izvješće o radu  za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, kojim je iskazan popis aktivnosti župana i njegovih zamjenika te pregled aktivnosti po područjima u provođenju županijskih politika ostvarenih koordiniranim radom upravnih tijela, županijskih ustanova i trgovačkih društava za prvo polugodište 2020. godine.

Predsjednik Vatrogasne zajednice Antun Jelić obrazložio je Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu. Kako je istaknuto u izvješću u protekloj kalendarskoj bilo je 240 intervencija gašenja požara, 215 tehničkih intervencija te 36 ostalih intervencija od kojih niti jedna nije bila neuspjela.

Domu zdravlja Vinkovci dana je suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta te pročišćeni tekst Statuta Doma zdravlja Vinkovci koje je prezentirao ravnatelj Doma zdravlja Petar Kulić.

Prihvaćen je Program razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za razdoblje 2021.-2025. godine. Programom je utvrđeno kako će Županija davati potpore za izgradnju, adaptaciju i opremanje lovačkih domova, za izgradnju i adaptaciju lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata, potporu za smanjenje broja predatora i povećanje brojnosti glavnih vrsta divljači, potporu za provođenje biosigurnosnih mjera itd.

Župan Božo Galić istaknuo je kako je Vukovarsko-srijemska županija do sada uspješno povlačila sredstva za projekte u svim sektorima što je pokazatelj da kvalitete, znanja i iskustva ne nedostaje. „Ove godine smo radili na usavršavanju kadrova u drvnom sektoru. Imamo srednju Drvodjelsko tehničku školu u Vinkovcima, a nedavno smo i otvorili Preddiplomski stručni studij Drvne tehnologije. Ulažemo u educiranje naših mladih kako bi smo poboljšali kvalitetu znanja koja će uz iskustvo dovesti nas do iskorištavanja punog potencijala koji ima naša županija u drvnom sektoru. Imamo i Agro-klaster, uz kojeg našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima pomažemo plasirati proizvode na tržite. Također se možemo pohvaliti da smo ove godine prvi u Hrvatskoj dobili certifikat za GMO FREE jaja iz slobodnog uzgoja. U tome smjeru i dalje nastavljamo.“

Također je napomenuo kako se trenutno radi na pripremi dokumentacije za strateške projekte, pripremi novih projekata a isti se odnose na obnovu željeznica, navodnjavanje, razvoj poljoprivrede i gospodarstva kao i projekata iz ostalih sektora. „Pripremamo se za brojne projekata koji će biti uključeni u novu financijsku perspektivu projekta Slavonija, Baranja i Srijem. Naglasak stavljamo na obnovu željeznica, već i sada smo započeli obnovom i nabavom novih niskopodnih, kvalitetnih vlakova. Znanje, kvalitetu i praksu imamo, projekti za novu perspektivu su u pripremi, a rezultati će biti pokazatelj da je ono što radimo pravi put za razvoj naše županije.“

O radu Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije, Predsjednik Vatrogasne zajednice Antun Jelić je izjavio: -„Vatrogasna zajednica VSŽ ima tri javne vatrogasne postrojbe: u Iloku, Vinkovcima i Vukovaru a od 26 središnjih dobrovoljnih vatrogasnih društava i 25 ostalih, a otprilike 100 profesionalnih vatrogasaca i 2.500 dobrovoljnih vatrogasaca. Protekle godine smo imali, ili od požara ili od tehničkih intervencija, oko 500 intervencija. Vozni park vatrogasaca je dobar, budući imamo dobru suradnju s pokrajinom Tirol iz Austrije, gdje smo posljednjih nekoliko godina nabavili 50 vozila za našu županiju. Radi se o starijim vatrogasnim vozilima koji su potpuno tehnički potpuno ispravna i tako smo značajno podigli sigurnost građana na području naše županije. Kako bi sustav normalno funkcionirao, radi se procjena i plan zaštite od požara za svaku općinu i grad i na temelju tih procjena i planova mi imamo određen broj kako u općinama oko 20 vatrogasaca tako i u gradovima oko 30 vatrogasaca.“

Vijećnici su na prijedlog Odbora za priznanja prihvatili i donijeli Odluku o dodjeli priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2020. godini:

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

1.      JOSIPU PETRINOVIĆU - JOKI, prof.

      - za izvanredna postignuća i doprinos u području tjelesne i zdravstvene kulture te sporta

2.      STIPI TOMIĆU, prof.

- za izvanredna postignuća i doprinos u području obrazovanja, sporta i razvoja lokalne samouprave

 

NAGRADA

1. mr. sc. LJUBICI GLIGOREVIĆ, etnologinja i muzejska savjetnica

            - za izuzetna ostvarenja u području znanosti i kulture

2. STJEPANU SERTIĆU, prof.

            - za izuzetna ostvarenja u području tjelesne kulture i razvoja sporta

3. ZDENKU REČIĆU, dipl. ing.

            - za izuzetna ostvarenja u području kulture 

4. MARKU SABLJAKOVIĆU, mag. educ. croat.

            - za izuzetna ostvarenja u području kulture

        

POVELJA

1. DI SPAČVA d.d. Vinkovci

            - za doprinos gospodarskom razvoju

2. MISTRAL d.o.o. Vukovar

            - za doprinos gospodarskom razvoju

3. RURIS d.o.o. Županja

            - za doprinos gospodarskom razvoju

4. AGRO-TOVARNIK d.o.o. Tovarnik

            - za doprinos gospodarskom razvoju

5. Udruzi za osobe s intelektualnim oštećenjem „GOLUBICA“ Vukovar

            - povodom obilježavanja 50 godina uspješnog rada

6. Dječjem vrtiću ZLATOKOSA Borovo

            - za izuzetna ostvarenja u području odgoja i obrazovanja

7. Nakladničkoj kući PRIVLAČICA d.o.o. Vinkovci

            - povodom obilježavanja 40 godina uspješnog rada

8. IVICI ORŠOLIĆU iz Županje

            - za izniman doprinos očuvanju i promociji tradicijske kulture i humanitarni rad

Ispis
Vrh