Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana 29. Sjednica županijske skupštine

  • 17. rujna 2020.
fullscreen Održana 29. Sjednica županijske skupštine (1).jpg Održana 29. Sjednica županijske skupštine (1).jpg
Održana 29. Sjednica županijske skupštine (1).jpg
fullscreen Održana 29. Sjednica županijske skupštine (2).jpg Održana 29. Sjednica županijske skupštine (2).jpg
Održana 29. Sjednica županijske skupštine (2).jpg
fullscreen Održana 29. Sjednica županijske skupštine (3).jpg Održana 29. Sjednica županijske skupštine (3).jpg
Održana 29. Sjednica županijske skupštine (3).jpg

U Gradskom kazalištu „Joza Ivakić“ u Vinkovcima održana je 29. sjednica aktualnog saziva Županijske skupštine Vukovarsko srijemske županije. 

Na samom početku sjednice vijećnici su za potpredsjednika Županijske skupštine iz reda predstavničke većine izabrali Gabrijela Galovića. 

Usvojen je i Izvještaj o izvršenju proračuna Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od I.-VI. mj. 2020. godine. Pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija Sandra Adžaga je istaknula kako su u navedenom razdoblju ostvareni prihodi u iznosu od 32,26 % u odnosu na plan, a rashodi u iznosu nešto višem od 35 % u odnosu na plansku veličinu te ujedno ukazala na pozitivnu činjenicu, kako unatoč kompleksnoj situaciji uzrokovanoj pandemijom nije bilo zaduživanja niti na domaćem, niti na stranom tržištu kapitala, kao ni trošenja proračunske zalihe. 

Prihvaćene su I. izmjene i dopune proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu.  Pročelnica Adžaga je obrazložila kako je razlog donošenja ovih izmjena i dopuna situacija uzrokovana pandemijom, zbog koje je između ostalog došlo do smanjenja gospodarskih aktivnosti te naplate poreza. Istaknula je kako se ovim izmjenama i dopunama proračun smanjuje za gotovo 237 milijuna kuna u odnosu na plan, odnosno za 22,13 % te kako su najviše umanjene Pozicija Kapitalne pomoći iz EU - energetska obnova škola i to za 32.447.684,00 milijuna kuna, te prihodi od poreza za 4.090.000,00 milijuna kuna. Rebalansom se povećava pozicija namijenjena za sustav navodnjavanja u iznosu od 4.584.093,63 milijuna kuna, te se uvodi nova pozicija Troškovi COVID-a 19 u iznosu od 1.500.000,00 kn. 

Dana je suglasnost OŽB Vinkovci za nabavku predmeta nabave za 2020. god. – 4. i 5. izmjena, čija pojedinačna vrijednost prelazi 300.000,00 kuna, a koji će se financirati iz EU fonda solidarnosti za zdravstvenu krizu uzrokovanu pandemijom virusa COVID-19. 

Isto tako, dana je suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ilok za produljenje roka otplate Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu za financiranje projekta Support Life, čiji je cilj pružanje zdravstvenih i socijalnih usluga starijim, nemoćnim i osobama s invaliditetom kroz rad mobilnih timova. 

Većinom glasova vijećnika Županijske skupštine usvojena je i Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije, kojim se važeći Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije usklađuje s promjenama u državnim strateškim opredjeljenjima, zakonskoj regulativi, aktima iz nadležnosti Županijske skupštine te potrebama gospodarstva, koje zahtijevaju preispitivanje i korekciju infrastrukturnih pravaca. 

Prihvaćen je i prijedlog odluke o sufinanciranju izgradnje i opremanja sportske dvorane Osnovne škole „Mijat Stojanović“ Babina Greda iz sredstava koja će biti osigurana u proračunu Vukovarsko-srijemske županije za 2021. i 2022. godinu, a Srednjoj strukovnoj školi Vinkovci je dana suglasnost  za stjecanje imovine i prihoda temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine pod nazivom VIRTUS – Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti.

Ispis
Vrh