Izbornik
heeader image

Održana 21. sjednica Županijske skupštine

  • 24. listopada 2019.
  • Ostalo
fullscreen Održana 21. sjednica Županijske skupštine (1).jpg
Održana 21. sjednica Županijske skupštine (1).jpg
fullscreen Održana 21. sjednica Županijske skupštine (2).jpg
Održana 21. sjednica Županijske skupštine (2).jpg
fullscreen Održana 21. sjednica Županijske skupštine (3).jpg
Održana 21. sjednica Županijske skupštine (3).jpg
fullscreen Održana 21. sjednica Županijske skupštine (4).jpg
Održana 21. sjednica Županijske skupštine (4).jpg
fullscreen Održana 21. sjednica Županijske skupštine (5).jpg
Održana 21. sjednica Županijske skupštine (5).jpg
fullscreen Održana 21. sjednica Županijske skupštine (6).jpg
Održana 21. sjednica Županijske skupštine (6).jpg
fullscreen Održana 21. sjednica Županijske skupštine (7).jpg
Održana 21. sjednica Županijske skupštine (7).jpg
fullscreen Održana 21. sjednica Županijske skupštine (8).jpg
Održana 21. sjednica Županijske skupštine (8).jpg

Danas je u velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru održana 21. sjednica aktualnog saziva Županijske skupštine.

Vijećnici su na početku sjednice raspravili o obavljenoj financijskoj reviziji Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu kao i Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu, koje je obrazložila pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija Sandra Adžaga. Kako je istaknuto, u proračunu su vidljivi pozitivni efekti fiskalne decentralizacije. Za prvih šest mjeseci prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 62,26 % cjelogodišnjeg plana, a značajno su porasli i prihodi od imovine ostvareni u iznosu od 67,78 % od predviđenog plana. 

Na upit vijećnika Tomislava Panenića zašto je Županija odobrila pozajmicu tvrtki TRIKO  iz Iloka,  župan Božo Galić je odgovorio: „Budući nam je tvrtka TRIKO d.o.o. Ilok dostavila zamolbu za potporu pri iznalaženju rješenja za financijsku konsolidaciju poradi trenutnih financijskih poteškoća u kojima se nalazi, iz razloga nerješavanja poticaja ulaganju koja je imao pri stvaranju nove, moderne proizvodnje te budući navedeno društvo zapošljavalo oko 160 djelatnika, što je od velikog značaja za grad Ilok i Vukovarsko-srijemsku županiju, donio sam odluku o sastavljanju radne skupine i dao upute da se sukladno zakonskim mogućnostima pomogne navedenom društvu privremenom pozajmicom, ali uz maksimalno osiguranje Vukovarsko-srijemske županije. Napominjem kako je navedeno društvo prepoznato i od strane Ministarstva gospodarstva, budući je sufinanciran od strane HBOR-a te da je kompletan iznos pozajmice osiguran zalogom na nekretninama znatno veće vrijednosti od potraživanja, čime je osigurano da potraživanje i sredstva Županije ne mogu biti ugrožena.“ Naglasio je kako je Županija pomogla spasiti poduzeće jer svako radno mjesto od iznimne je važnosti za opstanak ljudi na ovom području, te izrazio nadu kako će i Vlada RH pomoći navedenoj tvrtci.

Nadalje, vijećnici su dali suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci o proširenju djelatnosti kojom se djelatnost medicine rada proširuje i na sport. Odluku je obrazložio ravnatelj Doma zdravlja Vinkovci Petar Kulić, koji je istaknuo kako Dom raspolaže prostorom, medicinsko-tehničkom opremom te kadrom kao glavnim preduvjetima za obavljanje navedene djelatnosti.

Dane su suglasnosti na odluke upravnih vijeća domova zdravlja Županja i Vukovar o davanju u zakup poslovnog prostora zainteresiranim djelatnicima navedenih domova, a koje su obrazložili Luca Lešić i Ante Lohinski, ravnatelji domova zdravlja Županja i Vukovar.

Prijedlog odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Vukovarsko-srijemske županije obrazložio je načelnik Županijskog stožera civilne zaštite Zdravko Kelić. Kako je istaknuto ciljevi formiranja radne skupine za donošenje Procjene rizika od velikih nesreća bili su u prvome redu smanjenje rizika i posljedica velikih nesreća, odnosno prepoznavanje i učinkovitije upravljanje rizicima. Procjeni rizika od velikih nesreća prethodilo je pojedinačno usvajanje procjena rizika svih jedinica lokalne samouprave s područja županije.

Iskazana je potpora Programu rada s financijskim planom Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu, kojeg je obrazložila Lea Dubravčević, predsjednica Savjeta mladih.

Vijećnici su jednoglasno donijeli odluku kojom Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije u 2019. godini dodjeljuje sljedeća priznanja:

 

POČAST ŽUPANIJE - posthumno

 

1. ROBERTU ZADRI, hrvatskom branitelju

            - za iznimnu ljubav, hrabrost i doprinos u Domovinskom ratu

 

            NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO

1.      IDRIZU ef. BEŠIĆU

      - za izniman doprinos međuvjerskoj suradnji i društveno-političko djelovanje

2.      DANIJELU REHAKU

- za izniman doprinos u Domovinskom ratu, obnovi grada Vukovara i istraživanje ratnih zločina

 

 NAGRADU

 

1. dr. sc. VLADIMIRU KARABALIĆU

            - za iznimna postignuća u području znanosti i visokog obrazovanja

 

2. VLADIMIRU ZLATARIĆU

            - za nesebično pružanje psihosocijalne pomoći stradalnicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima

 

3. ANKI REMENAR

            - za doprinos razvitku i promicanje tehničke kulture

 

4. BRANKU GREBENCU-LUISU

            - za doprinos u prevenciji i unaprjeđenju prometne kulture

 

POVELJU

 

1. Tvrtki BJELIN OTOK d.o.o.

            - za doprinos razvitku gospodarstva

 

2. Tvrtki ŠIŠKA d.o.o.

            - za doprinos razvitku gospodarstva

 

3.  Tvrtki MULTINORM d.o.o.

            - za doprinos razvitku gospodarstva

 

4. Javnoj ustanovi u kulturi Hrvatski dom Vukovar

            - za izuzetna ostvarenja u području kulture i znanosti

 

5. Nogometnom klubu BORAC Drenovci

            - povodom obilježavanja 90 godina postojanja i doprinos razvitku športa

 

6. Športskom nogometnom klubu „SLOGA“ Račinovci

            - povodom obilježavanja 90 godina postojanja i doprinos razvitku športa

 

7. Veterinarskoj stanici d.o.o. Županja

            - povodom obilježavanja 70 godina uspješnog rada

 

8. Hrvatskom radiju Županja

            - povodom obilježavanja 50 godina uspješnog rada

 

Nagrade će biti uručene 11. studenoga na svečanoj sjednici Županijske skupštine u Otoku, povodom obilježavanja Dana županije i Svetog Martina zaštitnika Županije.

 

Ispis
Vrh