Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održana 11. sjednica Koordinacije župana, gradonačelnika i načelnika VSŽ

  • 28. siječnja 2020.
  • Ostalo
fullscreen Održana 11. sjednica Koordinacije VSŽ (1).jpg Održana 11. sjednica Koordinacije VSŽ (1).jpg
Održana 11. sjednica Koordinacije VSŽ (1).jpg
fullscreen Održana 11. sjednica Koordinacije VSŽ (2).jpg Održana 11. sjednica Koordinacije VSŽ (2).jpg
Održana 11. sjednica Koordinacije VSŽ (2).jpg
fullscreen Održana 11. sjednica Koordinacije VSŽ (3).jpg Održana 11. sjednica Koordinacije VSŽ (3).jpg
Održana 11. sjednica Koordinacije VSŽ (3).jpg
fullscreen Održana 11. sjednica Koordinacije VSŽ (4).jpg Održana 11. sjednica Koordinacije VSŽ (4).jpg
Održana 11. sjednica Koordinacije VSŽ (4).jpg
fullscreen Održana 11. sjednica Koordinacije VSŽ (5).jpg Održana 11. sjednica Koordinacije VSŽ (5).jpg
Održana 11. sjednica Koordinacije VSŽ (5).jpg
fullscreen Održana 11. sjednica Koordinacije VSŽ (6).jpg Održana 11. sjednica Koordinacije VSŽ (6).jpg
Održana 11. sjednica Koordinacije VSŽ (6).jpg
fullscreen Održana 11. sjednica Koordinacije VSŽ (7).jpg Održana 11. sjednica Koordinacije VSŽ (7).jpg
Održana 11. sjednica Koordinacije VSŽ (7).jpg

U velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru održana je 11. sjednica Koordinacije župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemske županije kojoj je predsjedao župan Božo Galić, a raspravljalo se o sljedećim temama:.

Član uprave EKOS-a d.o.o. Zoran Pandža, upoznao je načelnike i gradonačelnike sa aktivnostima vezanim za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenjem otpadom koji će obuhvaćati Vukovarsko-srijemsku županiju i Osječko-baranjsku, a koji bi trajno riješio problem odlaganja otpada na području ove dvije županije. U tijeku je izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije. Centar će biti smješten u Antunovcu, s time da su u našoj županiji predviđene tri pretovarne stanice: Županja, Ilok i S.Jankovci. Predviđeno je da Centar bude izgrađen do 2024.g,

Voditeljica Odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove, Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Vedrana Džoić ukratko je informirala o donošenju Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2021-2027., a kojeg je temeljem odluke o pokretanju postupka donijela Županijska skupština. Za izradu Plana razvoja ovlaštena je Razvojna agencija. U tijeku je osnivanje partnerskog vijeća od strane Vukovarsko-srijemske županije sukladno načelu partnerstva i suradnje, kako bi se povezali dionici razvoja na području županije. Do sada je izrađena analiza stanja i SWOT analiza te definiranje potreba i potencijala, te slijedi definiranje strateškog okvira. O  Aktivnostima projekta ESI fondovima do održivog razvoja Vukovarsko-srijemske županije II  naglasila je da su Projektom  osigurana sredstva za financiranje rada RA VSŽ  do 2023. godine koja će bez naknade pružati tehničku pomoć svim općinama, gradovima, svima javnim ustanovama na području VSŽ,  javnopravnim tijelima kojima je osnivač RH ili JLPRS putem savjetovanja, edukacija te pomoći u pripremi i provedbi projekata.

Direktor Centra kompetencije d.o.o. za istraživanje i razvoj Ivan Ambroš govoreći o Projektima i aktivnostima Centra naglasio je da su 13.12.2019. potpisani Sporazum i Ugovor za pokretanje dislociranog preddiplomskog stručnog studija drvne tehnologije Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Sporazum i Ugovor sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu potpisali su: Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci i Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj  koji je zadužen za provođenje terenske nastave i ugovore s tvrtkama. U akademskoj godini 2020./2021. u Vinkovcima će se upisati 40 studenata. Po završetku trogodišnjeg studija, studenti će steći opis zvanja stručni prvostupnik drvne tehnologije. Redovni preddiplomski stručni studij drvne tehnologije trajat će šest  semestara, odnosno tri godine. Također su u tijeku dogovori sa Sveučilištem Josipa Jurja Strosssmayera u Osijeku i Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija koji su dali punu podršku za dislocirani studij na prostoru Vukovarsko-srijemske županije.

Ispis
Vrh