Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Održan sastanak na temu novog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda

  • 29. listopada 2019.
  • Ostalo
fullscreen Sastanak na temu novog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (1).JPG Sastanak na temu novog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (1).JPG
Sastanak na temu novog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (1).JPG
fullscreen Sastanak na temu novog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (2).JPG Sastanak na temu novog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (2).JPG
Sastanak na temu novog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (2).JPG
fullscreen Sastanak na temu novog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (3).JPG Sastanak na temu novog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (3).JPG
Sastanak na temu novog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (3).JPG
fullscreen Sastanak na temu novog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (4).JPG Sastanak na temu novog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (4).JPG
Sastanak na temu novog Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (4).JPG

U organizaciji Upravnog odjela za poljoprivredu i infrastrukturu odnosno Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda održan je radni sastanak sa višom stručnom savjetnicom u Službi za državne potpore i elementarne nepogode te članicom  Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda pri Ministarstvu financija Natašom Vešligaj.

Tema sastanka bio je novi Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN br. 16/2019 od 15. veljače 2019. godine) te Pravilnik o Registru šteta od prirodnih nepogoda (NN br. 65/2019 od 05. srpnja 2019. godine) s posebnim osvrtom na članak 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda gdje se navodi da predstavnička tijela JL(R)S  do 30. studenoga tekuće godine donose Plan djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu radi određivanja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih  nepogoda.

Predstavnici jedinica lokalne samouprave postavljali su  konstruktivna pitanja koja se odnose na navedeni Zakon i Pravilnik, a sa kojima se susreću pri obradi štete te unosu u Registar šteta.

Ispred Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Vukovarsko-srijemske županije na sastanku je sudjelovao član Županijskog Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih  nepogoda Darko Juzbašić te  tajnica Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Silvija Dogan.

Ispis
Vrh