Izbornik
heeader image

Održan radni sastanak slavonskih župana u Vukovaru

  • 17. rujna 2018.
  • Ured župana
fullscreen Održan radni sastanak slavonskih župana u Vukovaru (1).jpg
Održan radni sastanak slavonskih župana u Vukovaru (1).jpg
fullscreen Održan radni sastanak slavonskih župana u Vukovaru (2).jpg
Održan radni sastanak slavonskih župana u Vukovaru (2).jpg
fullscreen Održan radni sastanak slavonskih župana u Vukovaru (3).jpg
Održan radni sastanak slavonskih župana u Vukovaru (3).jpg
fullscreen Održan radni sastanak slavonskih župana u Vukovaru (4).jpg
Održan radni sastanak slavonskih župana u Vukovaru (4).jpg
fullscreen Održan radni sastanak slavonskih župana u Vukovaru (5).jpg
Održan radni sastanak slavonskih župana u Vukovaru (5).jpg

U Palači Srijem u Vukovaru, održan je radni sastanak slavonskih župana, na kojem su uz domaćina, Božu Galića (Vukovarsko-srijemska), nazočili i: Ivan Anušić (Osječko-baranjska), Alojz Tomašević (Požeško-slavonska), Danijel Marušić (Brodsko-posavska) i Igor Andrović (Virovitičko-podravska).

Tema radnog sastanka bila je priprema uoči VI. Sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, a koja će se održati 21. rujna u Osječko-baranjskoj županiji, u Belom Manastiru.

Slavonski župani iznijeli su probleme s kojima se suočavaju u svojem radu ali su istaknuli i ključne razvojne projekte za Slavoniju, kao što su razvoj riječne luke, obnova željezničke i cestovne infrastrukture, izgradnja akumulacije koja bi riješila obranu od poplava ali i navodnjavanje poljoprivrednih površina.

Kao zajednički problem slavonski župani naveli su eksploataciju drvne mase iz slavonskih šuma za što je župan Galić spomenuo Deklaraciju o raspolaganju šumskim resursima koju je donijela Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije kako bi doprinijela opstanku drvoprerađivača budući se ne raspolaže sa dovoljnim količinama sirovine za preradu a time i očuvanju postojećih radnih mjesta kao i politika prodaje drvne mase jer je prioritet da se drvo kao sirovina prerađuje tamo gdje se i posiječe a izvede se gotovi proizvodi.

Bilo je riječi i o strateškim projektima za svaku županiju među kojima su: koridor V.c, Srijemska granična transverzala, Zračna luka Osijek, željeznička pruga Vinkovci – Zagreb, kao dio koridora X. te iskorištavanje potencijala rijeka Dunav i Sava i gradnja plovnih putova i kanala.

Ispis
Vrh