Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Natjecanja i smotre učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije šk.god. 2010.2011

  • 07. rujna 2011.
  • Obrazovanje
fullscreen Natjecanja i smotre učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije šk.god. 2010.2011 (1).jpg Natjecanja i smotre učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije šk.god. 2010.2011 (1).jpg
Natjecanja i smotre učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije šk.god. 2010.2011 (1).jpg
fullscreen Natjecanja i smotre učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije šk.god. 2010.2011 (2).jpg Natjecanja i smotre učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije šk.god. 2010.2011 (2).jpg
Natjecanja i smotre učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije šk.god. 2010.2011 (2).jpg

Na izletištu Sopot (na PIK-ovom stanu), održana je dodjela diploma i nagrada učenicima i mentorima osnovnih i srednjih škola Vukovarsko- srijemske županije.

U nazočnosti vukovarsko-srijemskog župana Bože Galića, zamjenika župana Mate Golubičića i Đorđa Čurćića, predsjednika Županijske skupštine Antuna Žagara i  pročelnika Upravnog odjela za školstvo, kulturu i šport Grge Krajine, dodijeljene su nagrade sportašima i učenicima i učenicama iz različitih opće obrazovnih područja i struke, koji su postigli najbolje rezultate na županijskoj i državnoj razini natjecanja.

Školska godina 2010./2011, kao i dosadašnje godine bila je uspješna  za naše učenike, mentore i škole.

Upravni odjel  za školstvo, kulturu i šport Vukovarsko-srijemske županije  u suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje, Agencijom za strukovno obrazovanje i osnovnim i srednjim školama naše Županije proveli su natjecanja i smotre na kojima je ove godine bilo uključeno 17 562 učenika  na svim razinama počevši sa školskom, pa sve do državne razine.

Od toga 13 103 učenika natjecalo se u područjima znanosti i struke, a 4 459 učenika sudjelovalo je na športskim  natjecanjima.

S njima je u rad bilo uključeno i preko 400 mentora, koji su im pomogli u napredovanju i postizanju rezultata.

Potrebno je istaknuti kako su 11 učenika i 10 ekipa bili  sudionici na rangiranim i nerangiranim državnim natjecanjima i smotrama iz područja znanosti i struke,  7 učenika i  7 ekipa osvojilo diplome na nerangiranim državnim smotrama, 1. mjesto je osvojilo 10 učenika na državnim natjecanjima, 8 učenika i 3 ekipe škole osvojili su 2.mjesto, a 10 učenika i 1 ekipa osvojili su 3. mjesto.

U području športa 63 učenika, raspoređena u 9 ekipa, sudjelovali su na državnim natjecanjima., 3 ekipe zauzele su 6 mjesto, 1 ekipa 5. mjesto, 3 ekipe 3. mjesto, 1. bila je državni pobjednik.

Ispis
Vrh