Izbornik
heeader image

Nastavak suradnje Vukovarsko-srijemske županije sa partnerima iz BiH

  • 03. srpnja 2009.
  • Međunarodna suradnja i regionalni razvoj

Na današnjem sastanku, kojem je domaćin bila Općina Gunja, nazočili su i predstavnici  Vukovarsko-srijemske županije, Posavske županije, Brčko distrikta i Republike Srpske. Definirani su konkretni prijedlozi na kojima se može uspostaviti suradnja. Svi nazočni su izrazili su zadovoljstvo što se može uspostaviti suradnja sa konkretnim projektnim idejama, koje su od zajedničkog interesa za obje strane. Te ideje odnose se na podizanje kvalitete i razine turističke ponude u dijelu kulturno-povijesnih potencijala te kulturno-etnoloških potencijala.

Predstavnici Vukovarsko-srijemske županije su upoznali nazočne sa konceptom razvojnih timova koji se primjenjuje u Vukovarsko-srijemskoj županiji, konkretno razvojnog tima za turizam koji je u 6 mjeseci koliko djeluje identificirao nekoliko mogućih projekata koji se mogu kandidirati na natječaj sa BiH.

Prema zadnjim informacijama natječaj  za IPA prekograničnu suradnju se očekuje krajem ovoga mjeseca i tek kada se vide zahtjevi i uvjeti objavljeni u natječaju moći će se krenuti u pripremu projekata. Za sada postoje početni institucionalni kapaciteti i ljudski potencijali kao i spremnost za realizaciju ovih projekata. U planu je formiranje užih timova sa po 2-3 predstavnika sa obje strane koji će poduzimati konkretne mjere za pripreme zajedničkih projekata.

Ispis
Vrh