Izbornik
heeader image

Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške

  • 17. svibnja 2017.
  • Ostalo
fullscreen Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (1).jpg
Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (1).jpg
fullscreen Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (2).jpg
Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (2).jpg
fullscreen Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (3).jpg
Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (3).jpg
fullscreen Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (4).jpg
Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (4).jpg
fullscreen Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (5).jpg
Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (5).jpg
fullscreen Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (6).jpg
Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (6).jpg
fullscreen Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (7).jpg
Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (7).jpg
fullscreen Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (8).jpg
Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (8).jpg
fullscreen Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (9).jpg
Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (9).jpg
fullscreen Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (10).jpg
Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (10).jpg
fullscreen Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (11).jpg
Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (11).jpg
fullscreen Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (12).jpg
Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (12).jpg
fullscreen Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (13).jpg
Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (13).jpg
fullscreen Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (14).jpg
Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (14).jpg
fullscreen Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (15).jpg
Najavljen početak radova na modernizaciji lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (15).jpg

Povodom obilježavanja godišnjice katastrofalne poplave u Županjskoj Posavini 2014., vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mario Šiljeg,  te generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković obišli su nasip u Račinovcima, odnosno lokaciju na kojoj će se od 18. svibnja 2017. izvoditi radovi modernizacije lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške.

Za projekte zaštite od poplava iz EU sredstava Operativnog programa konkurentnost i kohezija  alocirano je 150 milijuna eura. Prvi projekt u čiju realizaciju se kreće je projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške ukupne vrijednosti gotovo 60 milijuna eura, a financirat će se s 85% EU sredstva.

Temeljem prethodnoobavljenih istražnih radova, geodetskih, hidrološko-hidrauličkim i geotehničkim, na dionici od Račinovaca do Nove Gradiške planirane su hitne mjere povećanja sigurnosti nasipa i zaobalja te modernizacija 187 km od ukupno razmatranih 236 km nasipa

Modernizacijom će se postići povećanje stabilnosti nasipa na način da se postigne razina obrane od poplava primjerena europskim standardima. Dodatnim opterećenjem temeljnog tla protiv hidrauličkog sloma povećat će se stabilnosti nasipa. Izgradit će se servisni put u dužini od 76 kilometara a uz urbana područja prometno i urbanistički riješit će se problem pristupa nasipu za vrijeme provedbe mjera obrane od poplava. Osigurat će se dodatni prostor za prirodno zadržavanje oko 1,8 milijuna m3 vode u inundacijskom području rijeke Save. Uredit će se 17 savskih jezera u inundaciji a tako nastali materijal korist će se za potrebe modernizacije nasipa. Osim dodatnog prostora za zadržavanje vode, uređenje 17 savskih jezera u inundaciji doprinijet će povećanju raznovrsnosti staništa s oko 40 ha vodenih površina i oko 140 ha aluvijalnih i ostalih šuma.

Projekt bi, prema Studiji izvodljivosti trebao biti u cijelosti realiziran do 2020.

Iz alociranih sredstava, između ostaloga, financirat će se i projekti zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja te grada Ogulina. 

Ispis