Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Međunarodni dan osoba s invaliditetom – 03.prosinca

  • 03. prosinca 2020.
  • Zdravstvo i socijalna skrb
fullscreen Međunarodni dan osoba s invaliditetom – 03.prosinca.jpg Međunarodni dan osoba s invaliditetom – 03.prosinca.jpg
Međunarodni dan osoba s invaliditetom – 03.prosinca.jpg

Ujedinjeni narodi su 3. prosinca proglasili Međunarodnim danom osoba s invaliditetom, a Komisija za ljudska prava, u rezoluciji od 5. ožujka 1993. godine, pozvala je zemlje članice da ističu obilježavanje tog datuma kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu. 

Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom uključuju one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, kognitivna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na jednakoj osnovi s drugima. 

Hrvatska je treća zemlja u svijetu koja je ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, što ukazuje na spremnost i potrebu hrvatskog društva da osigura jednake mogućnosti za ovu populaciju, te se na današnji dan želi ukazati na teškoće u svakodnevnom životu osoba s invaliditetom i kako ih premostiti.

Vukovarsko-srijemska županija iz proračunskih sredstava i ove je godine pokazala brigu za osobe s invaliditetom sufinancirajući programe koje provode udruge na području naše županije, jer osobe s invaliditetom mogu puno toga napraviti te je važno njihovo aktivno sudjelovanje u društvu.

Ispis
Vrh