Izbornik
heeader image

Konferencija o tlu u Vukovarsko-srijemskoj županiji

  • 05. prosinca 2017.
  • Ostalo
fullscreen Konferencija o tlu u VSŽ (1).jpg
Konferencija o tlu u VSŽ (1).jpg
fullscreen Konferencija o tlu u VSŽ (2).jpg
Konferencija o tlu u VSŽ (2).jpg
fullscreen Konferencija o tlu u VSŽ (3).jpg
Konferencija o tlu u VSŽ (3).jpg
fullscreen Konferencija o tlu u VSŽ (4).jpg
Konferencija o tlu u VSŽ (4).jpg
fullscreen Konferencija o tlu u VSŽ (5).jpg
Konferencija o tlu u VSŽ (5).jpg
fullscreen Konferencija o tlu u VSŽ (6).jpg
Konferencija o tlu u VSŽ (6).jpg

U organizaciji Upravnog odjela za poljoprivredu i infrastrukturu povodom obilježavanja 5. prosinca – Svjetskog dana tla, u Vinkovcima je  održana  Konferencija o tlu.

Na konferenciji je sve nazočne pozdravio župan Božo Galić.

Ispred Upravnog odjela za poljoprivredu i infrastrukturu Andrija Matić, održao prezentaciju: Status tala na području Vukovarsko-srijemske županije - pokazatelji za zadnjih 5 godina po jedinicama lokalne samouprave.

Zatim je iz ABC Consultinga Goran Tkalčec predstavio Program revitalizacije poljoprivrednog zemljišta i sustav upravljanja prostorom daljinskim istraživanjem na poplavom stradalom području Vukovarsko-srijemske županije.

Svjetski dan tla obilježava se s ciljem promocije tla kao ključne sastavnice okoliša i pružatelja životno neophodnih dobara i usluga ljudskoj zajednici. Nezamjenjivi su doprinosi tla u proizvodnji hrane, održavanju kvalitete voda, energetskoj sigurnosti, ublažavanju procesa smanjenja biološke raznolikosti, te ublažavanju utjecaja klimatskih promjena.

Cilj aktivnosti obilježavanja 5. prosinca kao Svjetskoga dana tla je podizanje svijesti o važnosti održivog gospodarenja tlom za proizvodnju hrane, sirovina i energije te za održivost ekosustava i adaptaciju na klimatske promjene. Površine plodnih tala na Zemlji su ograničene i ugrožene degradacijskim procesima i lošim gospodarenjem te se kontinuirano smanjuju uslijed širenja urbaniziranih područja. Jačanjem svijesti o životno važnim ulogama tla potrebno je zaustaviti negativni trend kako bi se osigurala produktivnost tla u skladu s rastućim potrebama stanovništva.

Tlo je za razliku od zraka i voda najslabije zaštićena sastavnica okoliša u Europskoj uniji. Tematskom strategijom za zaštitu tla iz 2006. godine, Europska komisija je identificirala najznačajnije prijetnje prema tlu u Europi: erozija, smanjenje organske tvari, onečišćenje tla, zaslanjivanje tla, zbijanje tla, prekrivanje tla i zemljišta, gubitak biološke raznolikosti, prenamjena zemljišta, plavljenja i klizišta. Istovremeno, EEA procjenjuje da se degradacija tla u Europi ubrzava i negativno utječe na zdravlje ljudi, prirodne ekosustave, klimatske promjene i ekonomiju.

Ni u Republici Hrvatskoj cjelovita politika za provedbu racionalnog i održivog gospodarenja i zaštite tla nije uspostavljena, odnosno nije donesen temeljni zakonski akt kojime se regulira zaštita i prikupljanje podataka o stanju tla. Stoga se ne može sa sigurnošću procijeniti gospodari li se tlima Hrvatske racionalno i na principima održivosti. Naime, doneseni zakonski okviri djelomično reguliraju korištenje zemljišta, praćenje podataka i zaštitu tla iz perspektive poljoprivrednog te šumarskog proizvodnog resursa.

Ova konferencija prigoda je progovoriti o statusu tala u Vukovarsko-srijemskoj županiji i aktivnostima koje smo provodili, baš kao što je navedeno u pozivu. Imamo razloga za prigovore, ali imamo se čime i pohvaliti. Stoga odaziv medija i upoznavanje javnosti s ovom temom držimo vrlo značajnim. 

Ispis